Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensimmäiset neljä toimintavuotta ovat olleet vahvaa kasvun aikaa. Xamkin tehtävänä on edistää ja tukea Kaakkois-Suomen elinvoimaa kouluttamalla, tutkimalla ja kehittämällä. Vakaa taloudenpito ja sujuva yhteistyö työelämän sekä muiden korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa ovat luoneet perustan hyville tuloksille: Xamk oli toistamiseen ensimmäisellä sijalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden tulosvertailussa.

– Xamk menestyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareilla arvioituna erinomaisesti ja keräsi vuonna 2020 peräti 40 % kokoaan suuremman osuuden ministeriön rahoituksesta. Jo toisen kerran olemme näillä tuloksilla Suomen paras ammattikorkeakoulu. Hyvien tulosten avulla varmistamme, että voimme kehittää toimintaamme myös omistajakaupunkiemme tarpeiden pohjalta, hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko summaa.

Toiminnan kehittämisen turvaa vakaa talous. Neljässä vuodessa Xamkin liikevaihto on kasvanut 19,5 % ja on nyt lähes 87 miljoonaa euroa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus on kasvanut noin 52 miljoonasta lähes 60 miljoonaan.

Lisää osaajia omiin maakuntiin

Xamk on rahoitusmittarivertailussa vahva lähes kautta linjan ja on Suomen paras ammattikorkeakoulututkintojen määrässä sekä jatkuvan oppimisen eli avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden määrässä.

Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi vuosina 2016–202 reilut 4 % ja ylempien tutkintojen määrä noin 42 %. Vuodesta 2016 Xamkin koko opiskelijamäärä on kasvanut 8 %:lla lähes 10 000 opiskelijaan. Xamkin vetovoima opiskelupaikkana on parantunut ja ensisijaisten hakijoiden määrä on noussut vuodesta 2017 peräti 46 %.

– Täytyy myös muistaa, että opiskelijamme työllistyvät hyvin maakuntiimme. Meiltä valmistuneiden työllisten osuus on yli puolet kaikista korkeakoulutetuista, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo.

– Yksi merkittävistä onnistumisistamme on avoimen ammattikorkeakoulun huikea kasvu – avoimen AMK:n opintopisteet kasvoivat ajanjaksolla 2016–2020 yli 400 %. Viime vuonna opiskelijoita oli jo 22 000 ja opintopisteitä kertyi 91 000. Suurin osa opiskelijoista on omista maakunnistamme, mutta yhä kasvava joukko koko Suomesta ja myös ulkomailta, Saastamoinen jatkaa.

Avoimen kasvua on vauhdittanut laaja ja monialainen verkko-opintotarjonta. Tarjontaa uudistetaan jatkuvasti ja lyhyiden opintojaksojen lisäksi tarjolla on korkeakouludiplomeja ja osaajakoulutuksia – yhtenä esimerkkinä ajankohtainen Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija -korkeakouludiplomi. Koko Suomen avoimen AMK:n opiskelijoista 30 % opiskeli Xamkissa.

Xamk on kehittänyt jatkuvasti koulutustarjontaansa maakuntien toiveiden mukaisesti. Kaikissa omistajakaupungeissa käynnistyy tänä ja ensi vuonna uusia tutkintokoulutuksia. Uusimpina koulutuksina Kouvolassa alkaa uusi, toivottu robotiikan ja tekoälyn insinöörikoulutus sekä yrittäjyyden ylempi AMK-koulutus. Savonlinnan koulutustarjonta on laajentunut tekniikan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin aloilla, ja opiskelijamäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina noin 1 400 tutkinto-opiskelijaan. Mikkelissä puolestaan on vastattu IT-alan tarpeisiin uudella ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksella. Ja Kotkassa vastataan sairaanhoitajatarpeeseen työperäistä maahanmuuttoa edistävällä Bachelor of Nursing -koulutuksella. Ensi vuonna alkavassa koulutuksessa opiskellaan sairaanhoitajaksi englanniksi ja suomeksi. Vahva suomen kielen painotus antaa valmistuneille työssä vaadittavan kielitaidon.

Vahvasti mukana alueiden kehittämisessä ja investoinneissa

Xamk oli ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarivertailussa ensimmäisellä sijalla myös tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa. Vuodesta 2016 ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvoi 56 % ja on nyt lähes 16,5 miljoonaa euroa. Xamkin aktiivinen hankesalkku on tällä hetkellä yli 70 miljoonaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa työskentelee tällä hetkellä jo yli 300 asiantuntijaa.

– Tutkimus- ja kehitystoimintamme on vahvistunut erinomaisesti kaikilla kampuksillamme. Ammattikorkeakoulun kautta maakuntiin on tullut lähes 100 miljoonan euron kehittämispanos viimeisen neljän vuoden aikana. Kaikilla kampuspaikkakunnilla on investoitu tai tullaan investoimaan hankkeisiin, jotka edistävät alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia. Kotkan Kantasatamaan on nousemassa uusi kampus ja Mikkeliin dataperustaisen tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö MemoryLab. Savonlinnaan suunnitellaan puurakentamisen laboratoriota ja Kouvolaan Hyötyvirta-yritysaluetta ja kiertotalouden osaamiskeskusta, Heikki Saastamoinen summaa.

Xamk tekee aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Strategisina kumppaneina Suomessa ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

– Strateginen yhteistyömme Aalto-yliopiston kanssa kehittyy vahvasti. Koulutuspolut- ja jatko-opintoväylät on jo luotu. Lähitulevaisuudessa Aallon työelämäprofessuureja muodostuu Savonlinnan lisäksi myös muihin kampuskaupunkeihin, joihin sijoittuvista Aallon työelämäprofessuureista Xamk varautuu rahoittamaan neljänneksen. Tällä tulee olemaan kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia, arvioi Jyrki Koivikko.

Yhtiökokous hyväksyi 11.6.2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Nykyinen hallitus jatkaa osakassopimuksen mukaisesti vaalikauden loppuun.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, 040 670 5509, jyrki.koivikko @ xamk.fi
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, heikki.saastamoinen @ xamk.fi

Xamkin tuloskooste 2016–2020

Osviitta-pikaraportti 10.5.2021: Ammattikorkeakoulujen vuoden 2020 rahoitusmittaritulosten ennakkotiedot: Korona ei pysäyttänyt nopeata positiivista kehitystä