Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu onnistui varainhankinnassaan yli odotusten. Yhteensä lahjoituksia Xamkille tehtiin 1 362 000 euroa.

Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko antaa suuren kiitoksen Xamkia tukeneille yrityksille, yhteisöille ja henkilöille.

– Tämä tukee pitkäjänteistä yhteistyötä, jota Xamk tekee yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.

– Lahjoituksilla saamme paljon aikaan, mutta vähintään yhtä tärkeää on yrityksiltä saatu luottamus, Koivikko jatkaa.

Koivikko antaa tunnustusta myös Xamkin johdolle.

– Iso kiitos kuuluu koko Xamkin ylimmälle johdolle. On selvää, että ilman heidän työtään varainhankinnassa ei olisi onnistuttu näin loistavasti.

Ammattikorkeakoulut saivat keväällä 2017 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä oikeuden varojen hankkimiseen rahankeräyksillä. Saatuja varoja voi käyttää ammattikorkeakoululain mukaisista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017–2019 ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan; yhteensä jaossa on 24 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä kerätystä lahjoituksista. Käytännössä siis myös Xamkille lahjoitettu summa tuplaantuu valtion vastinrahan myötä.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko, p. 040 670 5509, jyrki.koivikko@xamk.fi

Lista lahjoittajista ja muuta tietoa varainhankinnasta: https://www.xamk.fi/xamk/varainhankinta/