Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko (vas). ja Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa 8.9.2017.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan Metsolassa sijaitsevaa nykyistä kampusta ei peruskorjata, vaan se korvataan Kotkansaarelle rakennettavalla uudisrakennuksella.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy tilaa uuden kampuksen rakennuttamisen Kyamk-kiinteistöt Oy:ltä, jonka omistukseen kiinteistöt tulevat ja jolta Xamk vuokraa tilat. Yhtiöiden välisistä vastuista tehdään sopimus marraskuun 2017 loppuun mennessä. Kyamk-kiinteistöt Oy on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien omistama yhtiö, joka rakentaa ja ylläpitää korkeakoulun käyttämiä kiinteistöjä.

Kotkan kaupunki suunnittelee tapahtuma-areenan rakennuttamista kampuksen välittömään läheisyyteen. Jos Kotkan kaupunki tekee rakennuttamispäätöksen lokakuun 2017 loppuun mennessä, kampuksen ja areenan rakentaminen toteutetaan yhdessä. Yhteishankkeessa käytetään samaa suunnittelijaa ja rakentajaa. Tavoitteena on maksimoida rakennusten ja läheisen Merikeskus Vellamon mahdollistamat synergiahyödyt sekä oppimisympäristöyhteistyö toisen asteen koulutuksen kanssa.

– Modernin kampuksen rakentaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta ja lähelle ydinkeskustaa lisää varmasti Xamkin vetovoimaisuutta sekä luonnollisesti Kotkan kaupungin elinvoimaisuutta. Tietysti myös säästöt ovat tavoitteenamme, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Puurakentamisen koulutus käynnistyy Savonlinnassa

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018 – 2021 on varattu 2,4 miljoonaa euroa mekaanisen puurakentamisen ammattikorkeakoulutuksen käynnistämiseen Xamkin Savonlinnan kampuksella. Kyseessä on Savonlinnan alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinorakenteen vahvistumista tukeva toimenpide.

Hallitus päätti kokouksessaan uuden puurakentamiseen suuntautuvan koulutuksen käynnistämisestä Savonlinnassa. Koulutus alkaa syksyllä 2018 ja valmistuneiden tutkintonimike on insinööri (AMK). Aloituspaikkojen määrästä päätetään myöhemmin.

– Puurakentamisella tulee olemaan kasvavat markkinat kotimaan lisäksi myös kansainvälisesti. Puu on uusiutuva luonnonvara, jota voidaan osassa kohteista käyttää rakennusmateriaalina maailmanlaajuisesti nykyistä ratkaisevasti enemmän. Tälle osaamiselle tulee olemaan kysyntää ja siihen panostaminen ei ainoastaan kehitä omaa aluettamme, vaan luo myös kansallisesti vientimahdollisuuksia. Lisäksi betonin raaka-aineena käytettävästä hiekasta on jo paikoin pulaa, joten puurakentamisen tarve tulee kasvamaan, perustelee toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Strategiaa päivitetään – tavoitteena parasta ja elinvoimaista

Xamk Oy:n hallitus, omistajakaupunkien johtajat ja Xamkin johtoryhmä työstivät kaksi päivää ammattikorkeakoulun strategiaa, jonka päivitys valmistuu tämän syksyn aikana.

–  Xamk jatkaa valitsemallaan linjalla itsenäisenä korkeakouluna, mutta haluaa entisestään syventää yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteenamme on parasta ja elinvoimaista, kertoo Koivikko.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Jyrki Koivikko, hallituksen puheenjohtaja, jyrki.koivikko (at) xamk.fi
Heikki Saastamoinen, toimitusjohtaja, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi