Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palkitsi Digiope-palkinnolla tietojenkäsittelyn lehtori Arto Väätäisen verkkototeutuksen “Ohjelmoinnin perusteet”.  Väätäinen opettaa tietojenkäsittelyn verkkotutkinnossa mm. ohjelmoinnin perusteita ja php-ohjelmointia ja toimii opiskelijavastaavana. Palkinto myönnettiin nyt kahdeksannen kerran. Palkinnon saajan valitsee ehdotusten joukosta Digiope-raati, joka koostuu verkko-opetuksen asiantuntijoista.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti: Osaamistavoitteiden saavuttamista verkkototeutuksella tuetaan huolellisesti valikoiduilla sisällöillä ja opetusmenetelmillä. Toteutuksen rakenne on todella selkeä ja sisältö on jaettu opiskelijan kannalta sopivan kokoisiin osioihin. Oppiminen syvenee osio osiolta ja sisällön esitystapa vahvistaa uskoa omaan kykyyn oppia esitetyt asiat. Opetus- ja ohjevideot ovat selkeitä ja tiiviitä, ja opettajan rauhallinen esitystapa tukee itsenäistä opiskelua. Opintojakso sisältää myös vuorovaikutusta ja tehtäviin liittyvää oppimisen reflektointia, jonka aikaansaamista ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Kokonaisuutena opintojakso imaisee mukaansa ja koukuttaa oppimaan.

 Digiopetuksen hyvät käytännöt esille

Digiope on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Palkinto on yksi tapa nostaa esille hyviä käytäntöjä ja jakaa osaamista opettajien kesken. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Tällä kertaa ehdotuksia tehtiin määräaikaan mennessä 45. Palkinto jaetaan vuosittain järjestettävässä Digi.peda-seminaarissa.

Voittajaa valitessaan raati kiinnittää huomiota erityisesti ohjaukseen ja tiedotukseen, toteutuksen rakenteeseen, sisältöjen monimuotoisuuteen, erilaisten työtapojen ja työvälineiden käyttöön sekä toteutuksen ulkoasuun ja innovatiivisuuteen.

Kaksi kunniamainintaa

Digiope -kilpailussa jaetaan pääpalkinnon lisäksi kunniamainintoja. Kunniamaininnan saivat opintojaksot Henkilöstöhallinto ja työoikeus ja Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen

Henkilöstöhallinto ja työoikeus -opintojakso on osa tradenomikoulutusta. Opintojaksolla on ollut mukana myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lehtori Sari Toijonen-Kunnari on panostanut opintojaksolla erityisesti ohjaukseen, jota rakennetaan yksityiskohtaisten ohjeiden kautta ja reagoimalla nopeasti opiskelijoiden kysymyksiin ja viesteihin. Opintojakson tehtävät ovat vahvasti soveltavia ja opiskelijat saavat monipuolisesti sekä henkilökohtaista että vertais- ja ryhmäpalautetta.

Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen -opintojakso on sosionomikoulutuksen polkuopintoja verkossa. Opintojakson opettajien Osku Kirin ja Ann-Mari Sipun toteutuksella opiskellaan heidän omalla esimerkillään vuorovaikutustaitoja ja toisen kohtaamista videoitujen keskustelujen kautta. Opintojakson pedagoginen vahvuus on nimenomaan videoissa ja niiden laadukkaassa toteutuksessa.

Lisätietoja

E-kampuksen blogi: http://blogit.xamk.fi/ekampus/vuoden-verkko-opetusteko/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Verkko-opetuksen koordinaattori Tiina Parkkonen
p. 040 648 2711, tiina.parkkonen@xamk.fi /
Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola
p. 044 702 8490, mirva.pilli-sihvola@xamk.fi