Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk järjestää yhteistyössä Savonlinnan lukioiden kanssa kaksipäiväiset teemapäivät, joiden aikana esitellään puunjalostuksen, mittaus- ja automaatiotekniikoiden sekä vedenpuhdistuksen teknologioita käytännönläheisesti. ”Pöllistä, kuidusta ja vedestä pöhinää Savonlinnaan” -teemapäivät järjestetään Savonlinnassa Xamkin Kuitulaboratoriossa sekä uudessa Kuitu3-toimitalossa 4.-5.4.

Tapahtumaan osallistuu yhteensä noin 200 Savonlinnan lukiolaista. Alueen yrityksistä tilaisuudessa osaamistaan sekä teknologiasovelluksia esittelevät Teknosavo Oy, Andritz Oy, Wetend Technologies Oy sekä Aquaflow Oy.


Uudet biotalouden koulutusohjelmat tärkeä lisä koulutustarjontaan

Xamkin Savonlinnassa avautuneet korkea-asteen koulutusmahdollisuudet on otettu ilolla vastaan Savonlinnan lukioissa.
– Lukiolaisten tutustumismahdollisuus luonnontieteiden sovelluksiin Savonlinnan tutkimusyksiköissä sai alkunsa yhteistyöpalaverista joulun alla, ja suurella innostuksella olemme mukana tässä yhteistyössä, Savonlinnan taidelukion rehtori Reima Härkönen toteaa.

Savonlinnan lyseon lukion toisen vuoden opiskelija Maisa Ikonen on kiinnostunut metsätieteistä ja odottaa tutustumispäivää mielenkiinnolla. Hänen mukaansa päivä voi avata uusia näkökulmia jatko-opintopohdintaan ja antaa lukiolaisille käytännön tietoa alan työtehtävistä.
– Teemapäivä tarjoaa tietoa, jota on vaikea saada lukemalla oppilaitosten nettisivuja, Maisa Ikonen sanoo.

Tapahtuman tärkeänä tavoitteena on myös kertoa lukiolaisille biotalouden koulutusohjelmista.
– Vaikka biotuotetekniikan päiväopinnoista kiinnostuneiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta ja uutena koulutusalana Savonlinnassa käynnistyvä puurakentamisen AMK-insinöörikoulutus on herättänyt melko hyvin kiinnostusta, on markkinointia tehtävä nuorille koko ajan, koulutuspäällikkö Jarkko Männynsalo toteaa.

Xamkille ponnistus, jossa useat tutkimusasiantuntijat opastavat Savonlinnan nuoria luonnontieteisiin ja niiden sovelluksiin on tärkeä osa alueellista vaikuttamista. – Nuorten kiinnostuksen herättäminen luonnontieteitä kohtaan on kansallisestikin tärkeä ja jatkuvasti ajankohtainen aihe. Tätä työtä olisi tehtävä pitkäjänteisesti myös Savonlinnan menestyksen eteen, Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri korostaa.

Xamk tekee Savonlinnassa soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä biotuote- ja prosessitekniikan aloilla. Jatkossa osaamista kehitetään entistä vahvemmin myös teollisen puurakentamisen aloilla. Korkean teknologian mittalaitteiden ja valmistustekniikoiden kehitysyksikkönä Savonlinnassa toimii Xamkin Elektroniikan 3K-tehdas. Korkea-asteen koulutusmahdollisuuksien sekä alalla toimivien yritysten liiketoimintojen esittely lukiolaisille on osa ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävää.

 

Lisätiedot:

Rehtori Ismo Falck, Savonlinnan Lyseon lukio, p. 044 417 4501
Rehtori Reima Härkönen, Savonlinnan Taidelukio, p. 044 417 4550
Koulutuspäällikkö Jarkko Männynsalo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 631 6179, jarkko.mannynsalo@xamk.fi
Xamk Kuitulaboratorio, johtaja Tapio Tirri, p. 040 582 8468, tapio.tirri@xamk.fi