THL suosittelee, että oppilaitosten tulisi tilapäisesti keskeyttää lyhytaikainen opiskelijavaihto ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille. Suositus koskee ainoastaan uusia, tästedes alkavia opiskelijavaihtoja. Lyhytaikaisella opiskelijavaihdolla tarkoitetaan lyhyitä, esimerkiksi viikkoja kestäviä intensiivikursseja, kieli- ja kulttuurivaihtoja sekä muita lukukautta lyhyempiä vaihtojaksoja. 

Xamk toimii THL:n suosituksen mukaan ja keskeyttää opiskelijoiden vaihtotoiminnan 3.2. lähtien siten, että uusia vaihto-opiskelijoita ei oteta vastaan millekään Xamkin kampukselle eikä työharjoittelupaikkoihin kevään aikana. Kv-palveluneuvojat ovat yhteydessä Xamkiin vaihtoon hakeneille (opinnot tai työharjoittelu). 

Vastaavasti Xamkin opiskelijoita ei lähetetä ulkomaille vaihtoihin enää kevään 2021 aikana. 

Täyden lukukauden tai lukuvuoden kestävä opiskelijavaihto mahdollistetaan, kun huomioidaan matkustukseen liittyvä THL:n ohjeistus koronatestauksesta sekä karanteenista.  

Syksyn 2021 vaihtojen haku päättyy 7.2.2021 ja hakemukset syksyn vaihtoja varten käsitellään normaalisti. 

THL:n tiedote ​