Xamk ja Savonlinna ovat puun ja biokuitumateriaalien tutkimuskentässä tunnettuja ennen kaikkea Kuitulaboratoriostaan. Nyt Kuitulaboratorion kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevä Elektroniikan 3K-tehdas on sekin panostamassa uusiutuviin materiaaleihin. Tehtaalle hankitaan kesällä 2020 Etelä-Savon maakuntaliiton EAKR-rahoitteisessa projektissa ns. bioprintteri eli 3D-tulostin biomateriaalien tarpeeseen. AMAP–laite ”Ainetta lisäävän valmistuksen laiteprojekti alueellisessa teknologiaklusterissa” -hanketta rahoittavat maakuntaliiton lisäksi Xamk ja Savonlinnan kaupunki.

Entuudestaan 3K-tehtaalla biomateriaalitutkimuksen varustuksena ovat puufilamenttien 3D-tulostamiseen käytetty pursotustekniikkaa edustava printteri sekä laitteet tulostuslangan tekoon esimerkiksi kierrätysmateriaalista. Uudessa kilpailutetussa bioprintterissä on modulaarinen rakenne. Samaan mekaniikkaan ja ohjaukseen voidaan liittää esimerkiksi geelejä, pastoja ja tahnoja tulostavia ruiskupäitä tai tulostuspää termoplastisille muoveille. Tilatussa laitteessa on ruiskupää geeleille ja toinen kestomuovirakeille eli granulaateille. Laitteella varaudutaan tutkimuskäytössä olevien ja pian markkinoille odotettavien selluloosasta valmistettujen nanoselluloosageelien sekä selluloosapohjaisten termoplastisten muovien testaukseen ja käyttöön.

Puumateriaali viehättää monestakin syystä, muun muassa helpon käsiteltävyyden, esteettisten ominaisuuksien, keveyden, aseptisuuden, eristävyyden, uusiutuvuuden, kierrätettävyyden, edullisuuden ja kotimaisuuden ansiosta. Puuta sisältävien tulostusmateriaalien käyttökohteita tulevaisuudessa saattavat olla sisustustuotteet, pakkausratkaisut ja lääketiede. Termoplastisten selluloosamuovien osalta pidetään mahdollisena jopa laajempaakin sovellusten kirjoa. VTT:n mukaan sen kehittämän selluloosamuovin lämmönkestävyys on parempi kuin entuudestaan tunnetun biomuovin PLA:n. Tämä saattaa mahdollistaa sen käytön tulevaisuudessa mm. elektroniikassa.

 

AMAP-hanke, BRINTER

Kuva: Xamkin jo tilaama bioprintteri on kotimainen laite. Kuvat Ilkka Vanttaja.

 

Lisätietoja: http://www.xamk.fi/amap

TKI-asiantuntija
Ilkka Vanttaja
040 190 5298
ilkka.vanttaja@xamk.fi