Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa käynnistyy opetus- ja kulttuuriministeriön tukema selvitystyö ammattikorkeakoulujen koordinoimista korkeakoulukeskuksista. Selvitys valmistuu vuoden 2023 lopussa.

Alueilla ja kaupungeissa, joissa ei ole yliopistoa tai yliopistokeskusta, on tunnistettu tarve laajentaa korkeakoulutuksen tarjontaa ja lisätä korkeakoulutoimijoiden yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Yhteistyö vahvistaisi korkeakoulutuksen alueellista saavutettavuutta ja alueiden elinvoimaa.

Xamkissa on nyt käynnistymässä selvitys, voisiko uudenlainen, ammattikorkeakoulujen koordinoima korkeakoulujen yhteistyömalli – korkeakoulukeskus – vastata alueiden tunnistamaan tarpeeseen. Selvityksen kohteena ovat korkeakoulukeskusten asema ja rakenne sekä edellytykset korkeakoulukeskuksen pilotointiin Savonlinnassa ja Kymenlaaksossa.

– Seuraavaksi Xamk perustaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on asettaa selvitykselle tekijä. Tekijä voi olla myös ulkopuolinen taho, ja hän selvittää ministeriön määrittämät asiat tämän vuoden loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ministeriö sitten arvioi edellytykset käynnistää pilotointi., kertoo Xamkin rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Millainen olisi uusi korkeakoulukeskus?

Korkeakoulukeskus olisi alueella toimivan ammattikorkeakoulun koordinoima ja eri yliopistojen henkilökunnasta koostuva toiminnallinen kokonaisuus. Keskus sijoittuisi ammattikorkeakoulun tiloihin ja työyhteisöön täydentäen sen toimintaa.

Korkeakoulukeskukset sijoittuisivat seutukaupunkeihin, joissa ei ole ennestään yliopiston kampusta tai yliopistokeskusta. Korkeakoulukeskus tarjoaisi alueelle ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoista osaamista ja keräisi yhteen korkeakoulujen henkilöstöä monipuolistaen opetustarjontaa. Yhteisellä järjestelyllä tehostettaisiin tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja vastattaisiin elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen
050 312 5151, etunimi.sukunimi @ xamk.fi