Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy solmi maanantaina yhteistyösopimuksen toimialueensa seurakuntien kanssa. Mukana ovat Kotka-Kymin seurakunta, Kouvolan seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Savonlinnan seurakunta.

Yhteistyösopimuksella todennetaan seurakuntien nykyinen hyvä läsnäolo- ja toimivalta ammattikorkeakouluissa sekä turvataan toiminnan kehittäminen myös tulevaisuudessa. Sopimus mahdollistaa myös entistä vahvemmat synergiaedut neljän kampusalueen välillä esimerkiksi seurakuntien oppilaitostyön suunnittelussa, sosiaalisen median näkyvyydessä ja hyvien ideoiden vaihtamisessa.

– Käytännössä oppilaitosyhteistyö näkyy oppilaitospastoreiden ja kampusdiakonien läsnäolona oppilaitoksissa. Konsultoimme henkilökuntaa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta, uskontojen kohtaamisesta ja erityislaatuisuudesta, konkretisoi Kotka-Kymin seurakunnan oppilaitospastori Jari Savinainen.
Opiskelijoiden kanssa voidaan puolestaan pohtia eettisiä kysymyksiä, jaksamista tai armollisuutta itseä kohtaan opintojen paineissa.
– Läsnäolomme ja käydyt keskustelut lähtevät opiskelijoista itsestään. Emme tuputa vaan olemme tarjolla, kertoo Savinainen ja korostaa, että oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

– On selvää, että kumpikin osapuoli kunnioittaa toistensa periaatteita. Me sitoudumme työympäristön monikulttuuriseen ja ekumeniseen otteeseen ja voimme tarvittaessa hyödyntää myös ammattikorkeakoulun osaamista esimerkiksi koulutuksen puitteissa.

 

Aloite yhteistyösopimukseen lähti Kirkkohallituksen suosituksesta muutama vuosi sitten. Sopimus tarkistetaan vuoden välein.