Koronaviruksen aiheuttama pandemia haastoi ammattikorkeakoulut siirtymään pika-aikataululla etäopetukseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vastasi haasteeseen erinomaisesti, sillä 93 % opetuksesta toteutuu nyt etäjärjestelyin. Xamk siirtyi etäopetukseen 18.3.2020 alkaen.

Xamkissa on tällä hetkellä käynnissä 1 468 opintojaksoa, joista 1369 tarjotaan nyt etäopetuksena. Syksyllä 2020 toteutettavaksi siirrettiin 99 opintojaksoa eli noin 7 %.

– Henkilökuntamme on tehnyt hyvää työtä etäopetukseen siirtymisessä. Meidän ei ole tarvinnut perua vielä yhtään opintojaksoa tältä vuodelta. Paras tilanne on kielten ja tekniikan opinnoissa. Sen sijaan kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa on enemmän haasteita, sillä opiskeluun kulttuurialalla liittyy runsaasti käytännön tekemistä työpajoissa ja sote-puolella puolestaan hoitotaitojen harjoitteluun liittyvää ryhmäopetusta. Noin parinkymmenen opiskelijan valmistuminen siirtyy tämän vuoksi keväästä myöhäisempään ajankohtaan, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo.

Avoimen AMK:n opetus on jo aiemminkin toteutettu pääosin verkko-opintoina. Lähiopetusta sisältävää opetusta on osin siirretty syksyyn ja osin muutettu verkko-opinnoiksi.

Xamkissa etäopetusta on tehty jo pitkään, joten opettajilla ja opiskelijoilla on siitä paljon kokemusta. Jo vuosia käytössä on ollut hyvät työvälineet ja opettajat ovat saanet koulutusta ja tukea esimerkiksi etäopetukseen perehtyneiltä digimentoreilta ja tukipalveluyksiköiltä. Nyt koronapandemian aikana myös opiskeluhyvinvointia tuetaan etänä.

Xamkissa on tällä hetkellä opiskelijoita 63 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ja 28 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijoita Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla on yhteensä noin 10 000. Tällä hetkellä he suorittavat opintojaan eri puolilta Suomea ja maailmaa.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
rehtori Heikki Saastamoinen
050 312 5151, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Xamkin korona-verkkosivu

Arene 24.3.2020: Ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopintoihin onnistunut erinomaisesti