Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opintonsa 3.-14.1.2022 aloittavat ovat opetussuunitelman mukaisesti lähiopetuksessa kampuksilla tai opiskelevat verkossa, jos kyse on verkkototeutusesta. Jatkavat opiskelijat ja avoimen ja täydennyskoulutuksen opiskelijat siirtyvät etäopetukseen valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.

Jatkaville opiskelijoille järjestetään välttämätön käytännön opetus, kuten laboraatiot, simulaatiot ja pajatyöskentely kampuksilla turvallisesti hygieniasta ja turvallisuudesta huolehtien.

– Haluamme tällä päätöksellä turvata uusien aloittavien opiskelijoiden opintojen alun terveysturvallisesti, kun kampuksilla on läsnä vain aloittavat ryhmät. Tavoitteenamme on, että yksikään uusi opiskelija ei jäisi yhteisömme ulkopuolelle ja opintojen alku vaarantuisi. Tiedämme, että koronaepidemia ja pitkät etäopiskelujaksot ovat kuormittaneet opiskelijoiden jaksamista ja mielenterveyttä, rehtori Heikki Saastamoinen toteaa.

– Päätöksemme perustuu THL:n riskienarviointiin, jossa korkeakouluopetus on todettu matalariskisimmäksi toiminnaksi. Olemme kuitenkin varautuneet muuttamaan opetusjärjestelyjä vielä ennen 4.1., jos epidemiatilanne niin vaatii. Edellytämme opiskelijoilta ja henkilöstöltämme maskien käyttöä kampuksillamme ja muistutamme hygieniakäytännöistä, jatkaa Saastamoinen.

Opintojaksojen käytännön järjestelyistä opiskelijat saavat tietoa suoraan kunkin opintojakson opettajalta.

Paluu lähiopetukseen kaikkien ryhmien osalta on 17.1.2022.

Xamkin liikunta- ja harrastetilat ovat suljettuina 16.1. saakka.

Xamkin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö siirtyy etätyöhön työtehtävien niin salliessa.

Lisätiedot 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
rehtori Heikki Saastamoinen
050 312 5151, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Koronaan liittyvät, Xamkin toimintaa koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen korona (at) xamk.fi.

Xamkin koronaohje