Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk suuntaa vahvasti Venäjä-yhteistyöhön. Xamk on mukana kaikkiaan kahdeksassa tutkimus- ja kehityshankkeessa, joita rahoittaa Kaakkois-Suomen ja Venäjän laaja vuoteen 2020 ulottuva yhteistyöohjelma. Xamkin osuus kahden ensimmäisen hakukierroksen rahoituksesta on reilut kaksi miljoonaa euroa.

Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä, ja sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, vahvistaa ympäristöalan osaamista, tukea alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta sekä edistää liikkuvuutta.

− Xamk on saanut huomattavan rahoitussiivun myöhässä avatun ohjelman kahdella ensimmäisellä hakukierroksella. Sisällöllisesti hankkeet ovat alueen elinvoimaa tukevia. Ympäristöasioiden kuntoon laittaminen rajat ylittävällä yhteistyöllä on elintärkeää, korostaa kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on vetäjänä kahdessa hankkeessa. Toisessa kehitetään metsäalan koulutusta Leningradin alueella ja Kaakkois-Suomessa. Toinen hanke pureutuu matkailuelinkeinoa tukevien kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Lisäksi Xamk on mukana hankkeissa, joissa muun muassa selvitetään sisämaan vesireittien kaupallista hyödyntämistä, kohennetaan rakennustyömaiden turvallisuutta, määritellään Krasnyi Borin ongelmajätelaitoksen alueen ekologinen tilaa, kehitetään menetelmiä Luga-joen ja Saimaan rehevöitymisen hillitsemiseksi, edistetään pk-yrittäjien ja startup-yrittäjien verkostoitumista molemmin puolin rajaa sekä vahvistetaan ympäristöystävällisen energian markkinoiden kehittymistä.

Xamkin kumppaneita hankkeissa ovat muiden muassa Pietarin Polyteknillinen yliopisto ja muita pietarilaisyliopistoja, venäläinen valtionyhtiö SC Mineral, Itä-Suomen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Merikotka-tutkimuskeskus.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma-alueen muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueita ovat Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova ovat tukikelpoisia alueita.

Koko ohjelman rahoituskehys on 72,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot.

 

Lisätietoja:
kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi,
kalevi.niemi@xamk.fi, puh. 040 569 8901