Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on ydinkumppanuusmallillaan ottanut käyttöön systemaattisen lähestymistavan syventää yhteistyötään alueellisten veturiyritysten kanssa ottamalla mukaan Xamkin tutkimus- ja kehittämisasiantuntijat, kouluttajat ja yrityspalvelut.

Kehitystyö on erityisen tarpeen Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa, joissa väestö on moniin muihin maakuntiin verrattuna keskimääräistä vähemmän koulutettua, vähemmän kansainvälistä, väestö ikääntyy ja vähenee. Lisäksi alueella on suhteellisesti vähemmän menestyviä yrityksiä turvaamaan tulevaisuuden taloudellista elinkelpoisuutta.

– Yhteistyön kautta saamme aikaan positiivista vaikutusta ja vaikuttavuutta yrityksen kasvuun ja kehitykseen sekä laajemmin toiminta-alueemme elinvoiman tukemiseen ja sen kasvattamiseen, sanoo Xamkin sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén.

– Haemme tiivistä yhteistyötä alueemme veturiyritysten kanssa. Kehitämme toimintamallia, jonka kautta voimme vahvistaa yhteistyömme ja elinvoimaisuutta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Laajempana tavoitteena on ennakointi tulevaisuuden tarpeista ja niihin vastaaminen yhdessä kumppanin kanssa, Vilén lisää.

Ydinkumppanuus­mallissa Xamk ja yritykset vaikuttavat yhdessä

Andritz AG on yksi ydinkumppaneista, joiden kanssa Xamk on tehnyt tiivistä yhteistyötä. Se on kansainvälinen konserni, joka tarjoaa monipuolisia teollisuuden toimituspalveluita. Andritz Savonlinna Works Oy toimittaa laitteita ja koneita sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Savonlinnan Kuitulaboratoriosta, eli biotuotetekniikan innovaatiokeskuksesta, on saatettu maailmalle monta metsäteollisuuden prosessi- ja laiteinnovaatiota yhteistyössä yritysten kanssa ja Andritzilla on siinä ollut merkittävä rooli.

Myös kansainvälinen parveke- ja terassilasitusyritys Lumon Oy, jonka pääkonttori on Kouvolassa, on Xamkin ydinkumppani. Lumon on muun muassa robotiikka- ja tekoälykoulutuksen kummiyritys. Kummiyrityksenä Lumon tarjoaa opiskelijoille erilaisia ja eri laajuisia kehittämistehtäviä, mahdollisuutta harjoitteluun ja kesätöihin sekä opinnäytetöiden tekemisiin.

Osa vaikuttavuusstrategiaa

Osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuusstrategiaa on, että Xamk on vuoteen 2030 mennessä myötävaikuttanut merkittävästi Itä-Suomen ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden uudistamiseen.

Xamk vaikuttaa kasvamalla ja kehittämällä, tuomalla alueelle opiskelijoita ja osaamista sekä luomalla uutta yrittäjyyttä.

 

Kuvassa: Petteri Ikonen, Koulutusalajohtaja, Talous- ja kulttuuri yhteiset, Xamk.

 

Lisätiedot

Sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén, etunimi.sukunimi (at) xamk.fi, puh. 044 702 8973

Katso myös: Ydinkumppanuusmallissa Xamk ja yritykset vaikuttavat yhdessä | Xamk

 


Tietoa julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille sekä yksittäisille ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Opiskelijoita on 11 500 ja henkilökuntaa yli 900.

https://xamk.fi

Twitter: @xamk.fi

Mastodon: @xamk@fedi.xamk.fi