Kouvolassa sijaitsevalla kauppakeskus Veturilla on mahdollisuus osallistua sähkön kulutusjoustomarkkinoille, joista hyötyvät niin kiinteistön omistaja kuin valtion kantaverkkokin. Kauppakeskukseen tehdyssä energiakatselmuksessa huomattiin, että lämmön- ja sähkönkulutus neliötä kohden ovat huomattavasti alemmat kuin kauppakeskuksilla yleensä, lue lisää linkistä.

https://talotekniikka-lehti.fi/xamk-teki-energiakatselmuksen-kauppakeskus-veturille-lammon-ja-sahkonkulutusarvot-alemmat-kuin-kauppakeskuksilla-yleensa/