William ja Ester Otsakorven Säätiön 250 000 euron lahjoitus avasi komeasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) varainhankinnan.

William ja Ester Otsakorven Säätiössä ymmärrettiin yrittäjyyden ja ammattitaidon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle jo 90 vuotta sitten, kun sen perustava säädekirja allekirjoitettiin.

–   Lahjoittaessaan nyt juhlavuotensa kunniaksi oman osuutensa Xamkin pääomaan, William ja Ester Otsakorven Säätiö toivoo innostavansa myös muita antamaan panoksensa auttaaksemme säädekirjan sanoin tulevaisuuden ”suomalaisia miehiä ja naisia pääsemään osalliseksi tietopuolisesta ja ammatillisesta sivistyksestä”, säätiön toiminnanjohtaja Mari Kurkan kannustaa.

–  Yrittäjyys ja oppilaitosten työelämäyhteistyö ovat William ja Ester Otsakorven Säätiölle tärkeitä arvoja. Xamk ja Otsakorven Säätiö ovatkin tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä erityisesti opiskelijoiden yrittäjyyteen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen, kertoo vararehtori Mirja Toikka.

–  Tämä oli arvokas avaus varainhankinnallemme – kiitämme lämpimästi William ja Ester Otsakorven Säätiötä merkittävästä lahjoituksesta! Meiltä valmistuu vuosittain 1 700 uutta ammattilaista ja kohdennamme voimavaroja yksilöiden ja elinkeinoelämän osaamisen uudistamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Olemme myös Suomen suurin ja aktiivisin TKI-ammattikorkeakoulu. Lahjoitukset varmistavat, että toiminta-alueemme pysyy jatkossakin kilpailu- ja kehityskykyisenä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Valtion takaaman perusrahoituksen lisäksi ammattikorkeakouluja kannustetaan hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, rehtori Heikki Saastamoinen sanoo.

Lahjoitus on sijoitus Kaakkois-Suomen tulevaisuudelle

Xamkin varainhankinta on käynnissä vuoden 2019 loppuun asti. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat olla mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Lahjoituksia voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt minkä suuruisena tahansa. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa. Yli 10 000 euron lahjoituksen saa kohdentaa suoraan haluamalleen koulutusalalle. Lisätietoja lahjoittamisesta on tarjolla Xamkin www-sivuilta: www.xamk.fi/varainhankinta.

Ammattikorkeakoulut saivat keväällä 2017 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä oikeuden varojen hankkimiseen rahankeräyksillä. Saatuja varoja voi käyttää ammattikorkeakoululain mukaisista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017–2019 ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan; yhteensä jaossa on 24 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä kerätystä lahjoituksista.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151
vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka, 044 702 8372
etunimi.sukunimi@xamk.fi