Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto SAMIedu ovat sopineet yhteistyön tiivistämisestä. Keskeisinä tavoitteina on tuottaa osaavaa työvoimaa sekä tutkimus- ja kehittämispalveluita alueen elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

– Ikäluokkien pieneneminen ja koulutuskentässä tapahtuvat muutokset sekä pakottavat että kannustavat toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Savonlinnassa luontevin kumppani tähän on SAMIedu. Monet yhteiset hankkeet, kuten Jatkoväylä ja tilojen ja muiden resurssien yhteiskäyttö ovat molemmille oppilaitoksille tärkeitä ja auttavat meitä tuottamaan entistä tehokkaammin ja nopeammin alueen tarvitsemia osaajia. Yhteistyömme on ollut hyvää, mutta tällä kumppanuussopimuksella haluamme nostaa sen selkeästi uudelle tasolle, toteaa Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen (kuvassa vasemmalla).

– Suomalainen koulutusmaailma on muutoksessa, me emme voi olla kehityksestä irrallaan. Opetus-ja kulttuuriministeriö edellyttää toimia eri koulutusasteiden yhteistyölle ja tämä tiivistyvä kumppanuus Xamkin kanssa on juuri tällainen toimenpide. Paljon on myös tehtävissä Savonlinnan seudun koulutuksellisen vetovoiman parantamiseksi, tappiomielialalle ei saa antaa sijaa. Seudun toimijoiden kaiken kaikkiaan olisi tiivistettävä yhteistyötä merkittävästi, painottaa kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen SAMIedusta.

Koulutuksen osalta käytännön toimenpiteenä on esimerkiksi jatkoväyläopintojen kehittäminen. Jatkoväyläopinnot ovat Xamkin opintotarjontaa. Ne ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja sisältävät alakohtaisia ammatillisia opintoja sekä ns. yleisiä opintoja. Suoritettuaan jatkoväyläopinnot sekä ammatillisen perustutkinnon, opiskelija saa erillishakuoikeuden hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi Jatkoväylä-haussa ja suoritukset luetaan hänelle hyväksi.  Jatkoväyläopintojen lisäksi avoimen amk:n erilliset opintojaksot ovat myös toisen asteen opiskelijoiden hyödynnettävissä.

Koulutuksen osalta panostetaan myös yhteisiin, työelämään kytkeytyviin oppimisprojekteihin sekä tutkintokoulutusten välisiin yhteisiin tapahtumiin.

Xamk ja SAMIedu haluavat myös kehittää aluetta lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Muotoina tässä toiminnassa voivat olla mm. yhteiset kehittämiskoulutukset, mahdolliset yhteishankintakoulutukset yrityksille ja muu mahdollinen erityisosaamista vaativa koulutus.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) innovoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan alueen elinkeinotoimintaa hyödyttäviä hankkeita. Xamk ja SAMIedu tähtäävät yhteistyöllä myös kansainvälisille markkinoille niin koulutusviennissä kuin yhteisissä TKI-hankkeissa.

Tilojen osalta kartoitetaan oppimisympäristöjen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja tehdään toimintasuunnitelma tilojen kehittämisestä ja yhteiskäytöstä.

Yhteisen markkinoinnin ja viestinnän avulla halutaan vaikuttaa positiivisesti alueen koulutustarjonnan näkyvyyteen ja koulutusten vetovoimaan. Myös hanketoiminnan näkyvyyttä parannetaan ja hanketyön tuloksia jalkautetaan viestinnän avulla.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu
kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen
puh. 044 550 6300, jukka.mustonen@samiedu.fi