Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vahvistaa asemaansa öljyntorjunnan osaajana ja kouluttajana. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020-ohjelmasta on myönnetty rahoitus SIMREC-hankkeelle, jonka tavoitteena on vähentää alusöljyvahingoista koituvaa riskiä itäisellä Suomenlahdella. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan naapurivaltioiden yhteistoimintaa öljyntorjuntavarautumista tehostamalla ja luomalla yhteisiä toimintamalleja. Pääkeinona yhteistoiminnan vahvistamisessa hyödynnetään öljyntorjunnan harjoittelua simulaatioympäristössä.

Xamk vastaa hankkeessa luotavasta öljyntorjunnan simulaatioharjoitusmallista yhteistyössä Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shippingin kanssa. Lisäksi Xamk osallistuu Helsingin yliopiston koordinoimaan öljyntorjunnan päätöksentekomallien rakentamiseen.

Xamk loi öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksen 2017-2018 osana ESR-rahoitteista SCAROIL-hanketta. Hankkeen tulokset ovat luettavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/155684

SIMREC-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, josta Xamkin osuus on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Hankkeen leadpartnerina toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Muita hankepartnereita ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja State Marine Technical University of Saint-Petersburg.

– Rahoituksen kautta pystymme vahvistamaan öljyntorjunnan erikoisosaamistamme ja kehittämään edelleen Xamkissa luotua öljyntorjunnan simulaatiokoulutusta. Hanke on askel koulutusmallin kansainvälistämiseen, tutkimuspäällikkö Justiina Halonen Xamkista korostaa.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta.
Lista rahoitetuista hankkeista: https://www.sefrcbc.fi/joint-monitoring-committee-awarded-11-new-projects/

 

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Justiina Halonen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
P. 044 702 8514
justiina.halonen@xamk.fi