Xamkin ensimmäisen alumnikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Alumnikysely lähetettiin kesäkuussa 2018 vuonna 2017 ja 2018 valmistuneille alumnirekisterissä oleville alumnille. Tavoitteena oli kartoittaa alumneilta millaiset edut ja yhteistyöt, koulutukset ja viestintämuodot kiinnostavat alumneja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alumnitoiminnan kehittämisessä.

Alumnit pitivät tärkeimpänä hyötynä alumnitoiminnasta oman osaamisen kehittämistä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin verkostoitumista ja kolmanneksi Xamkin opetuksen työelämäkumppanina toimimista. Myös alennuksia tapahtumiin, tuotteisiin ja koulutuksiin pidettiin tärkeänä.

Yhteistyöstä ja eduista tärkeimpänä työpaikalle pidettiin harjoittelupaikkoja. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin opinnäytetöitä ja kolmanneksi avoimien työpaikkojen ilmoituskanavaa.

Koulutuksista eniten kiinnosti YAMK-tutkinto, toiseksi eniten kiinnosti täydennyskoulutus ja erikoistumiskoulutus.

Viestinnässä sähköpostiviestintää pidettiin tärkeimpänä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin www-sivuja. Tärkeä kanava oli myös Facebook-sivusto ja FB-ryhmä. Vähiten tärkeimpänä pidettiin Snapchattia, Twitteriä ja tekstiviestejä.

Tapahtumista toivottiin eniten pienimuotoisia kokoontumisia oman koulutusalan kanssa. Toiseksi eniten toivottiin isompia paikkakuntakohtaisia alumnitapahtumia esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla.

Kyselyyn vastasi 317 alumnia, ja vastausprosentti oli 21. AMK-tutkinnon suorittaneita oli 260 ja YAMK-tutkinnon suorittanutta alumnia oli 57. Suurin tutkintoryhmä, joka vastasi kyselyyn oli Sosionomi AMK, joita oli yhteensä 37. Toiseksi eniten vastanneita oli Tradenomi AMK, talous, hallinto ja markkinointi -suuntautumisesta, joita oli yhteensä 27.