Savonlinnassa järjestettiin 31.5.2018 Suomen ja Valko-Venäjän välinen talousfoorumi. Tilaisuus keskittyi maiden väliseen kauppaan ja investointien edistämiseen. Itä-Suomessa toimivan Kesla Oy:n toimitusjohtaja Simo Saastamoinen kertoi yhteisyrityksen toimivan menestyksellisesti Valko-Venäjällä puunkorjuuteknologian alalla. Metsäsektori onkin maatalouden, elintarviketuotannon ja ICT:n lisäksi yksi vahvoja maan kasvualoja.

Tilaisuuden osana ulkomaiset vieraat tutustuivat UPM:n Savonlinnan vaneritehtaaseen, Andritzin tuotantoon sekä Xamkin Kuitulaboratorioon ja Biotuotetekniikan keskukseen. Valko-Venäjällä puun teollinen käyttö on vuodessa noin 6 miljoonaa kuutiota, eli noin kymmenesosan Suomen vastaavasta luvusta. Maalla on tavoite kasvattaa metsävarojen käyttöä yli 10 miljoonaan kuutioon ja maa muodostaa merkittävän kohdemaan suomalaisten alan osaajien viennille. Puukuidun ja kartongin valmistuksessa onkin alueella merkittäviä kasvu- ja modernisointimahdollisuuksia. Maan voimakas elintarviketuotanto lisää myös elintarvikepakkausten kysyntää.

Tilaisuuden osana järjestetyn Xamkin vierailun osana tuli esille myös valkovenäläisten kiinnostus teolliseen puurakentamiseen.

– Puurakentamisesta puhuttaessa vieraat ensin hieman ihmettelivät, mitä erikoista kilpailuetua Xamk ja Savonlinna voivat alalle tarjota. Teollisen puurakentamisen koulutus sekä mekaaninen metsäteollisuus, joiden kautta saadaan investointeja alueelle ja kehitetään ratkaisuja suuren mittakaavan puurakentamiseen vakuutti kuitenkin ulkomaiset vieraat, tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Xamkista sanoo.

Tilaisuuden järjestivät Savonlinnan kaupunki yhteistyössä ulkoministeriön, Business Finlandin, Valko-Venäjän suurlähetystön sekä Valko-Venäjän talouskehitysministeriön kanssa.

 

Kuva: Valko-Venäjän ja suomalaisten yritysten edustajat Savonlinnassa Kuitu3-toimitilaan tutustumassa.

 

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen
lasse.pulkkinen@xamk.fi  puh. 044 571 5861