Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa kehitetty entistä ympäristöystävällisempi menetelmä hiilidioksidin talteenottoon on saanut patentin USA:ssa. Kyseessä on ensimmäinen Xamkille myönnetty patentti USA:ssa. Kiinassa menetelmälle myönnettiin patentti vuonna 2016, Suomessa se patentoitiin vuonna 2014.

Patentoitu keksintö tuotettiin Xamkin Kuitulaboratorion kehittämisprojektissa, jossa tutkimuspäällikkönä toimi Hannu Kuopanportti ja tutkijana Teijo Linnanen. Menetelmä erottaa hiilidioksidin savukaasuista veden avulla, jolloin ympäristölle haitallisia kemikaaleja ei tarvitse käyttää.

Teollisuuden tuottaman hiilidioksidin talteenoton tehostaminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Patentteja USA:ssa on hyvin harvalla suomalaisyrityksellä ja pääsääntöisesti patentit ovat keskittyneet muutamalle suuryritykselle: yli viisi patenttia omistavia yrityksiä on vain 111.

– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun patenttitoiminnan tavoitteena on alueellinen vaikuttavuus, kuvaa kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi. Pitkän ja melko hintavan patentointiprosessin päämääränä on osaltaan tukea alueen yritysten kansainvälistymistä.

Patentti sinällään ei vielä luo liiketoimintaa, mutta se antaa oikeuden kieltää muita käyttämästä kyseistä laitetta tai menetelmää ilman patentin haltijan lupaa. Usein keksintö ei syntyessään ole vielä valmis kaupallistettavaksi vaan se vaatii ehkä useammankin vuoden tutkimus- ja kehittämistyötä. Patentin myöntämiseen voi niin ikään mennä useampi vuosi, tyypillisesti kansainvälinen patentointiprosessi kestää vähintään viisi vuotta.

Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri näkee patentoidun menetelmän kaupallisen potentiaalin merkittävänä. – Kyseessä on paitsi ympäristöystävällinen, myös skaalautuva menetelmä. Se sopii pieniin ja isoihin teollisuuslaitoksiin. Teollisuudella ja yrityksillä on kiinnostusta hiilidioksidin hyötykäyttöön, ja tähän kiinnostukseen pyrimme kehittämistyöllä vastaamaan, kertoo Tirri.

Hiilidioksidin talteenoton kaupalliset oikeudet on lisensoitu savonlinnalaiselle CarbonReuse Finland Oy:lle vuonna 2016. Yritys on testannut prosessia kolmessa eri kohteessa, muun muassa Suur-Savon Sähkön voimalaitoksella Savonlinnassa. Nyt myönnetty patentti voi tulevaisuudessa avata markkinoita myös Yhdysvalloissa.

 

Kuitulaboratorio on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö, jossa edistetään metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä. Yksikössä kehitetään vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoidaan uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistetään puun kuidun pidempää jalostamista.

 

Lisätietoja:

Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 582 8468, tapio.tirri@xamk.fi