Kiinalainen Henanin yliopisto lähetti jo toisen kerran opiskelijaryhmänsä Suomeen tutustumaan suomalaiseen innovaatio- ja yrittäjyystoimintaan sekä korkea-asteen opetukseen.
Yhtenä kohteena on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Mikkelissä.

– Tämä on merkittävä ja hieno mahdollisuus suomalais-kiinalaisen korkea-asteen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämiselle ja syventämiselle, arvioi Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen Xamkista.

Tämänvuotinen Henanin yliopiston opiskelijaryhmän Study Tour keskittyy perinteiseen tapaan korkea-asteen yrittäjyyden ja innovaatioiden ilmentymien ymmärtämiseen.

Study Tour -ryhmä vierailee Mikkelissä Xamkissa ja alueen yrityksissä. Tavoitteena on jakaa tietotaitoa suomalaisesta korkea-asteen koulutuksesta ja tutkimuksesta, yrittäjyydestä, innovaatioista, suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tarjota ajatuksia mahdollisuuksista siihen, miten jonain päivänä voisi työllistyä Suomeen. Myös Saimaa Stadium Active Life Lab tulee ryhmälle tutuksi.

Mikkelistä ryhmä suuntaa Kouvolan kautta Kotkaan ja Porvooseen sekä edelleen Espooseen ja Helsinkiin.

Henanin yliopiston kanssa on tehty konkreettista yhteistyötä vuodesta 2015 alkaen. Ensimmäiset yhteydenotot ja kontaktien kehittäminen vuosina 2004-2005 tehtiin silloisten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Itä-Suomen lääninhallituksen toimijoiden yhteistyönä.

Vuosina 2015-2016 toteutetun Etelä-Savon ja Henanin maakuntien luomuyhteistyöhankkeen jälkeen saatiin kiinalaisia tohtoriopiskelijoita luomututkimuksen saralta Suomeen Helsingin yliopiston Luomuinstituuttiin. Tämän jälkeen tutkimusyhteistyötä tehtiin tohtoriopiskelijoiden kesken.

Nyt on erityisesti nousussa Henanin yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksen välinen yrittäjyystutkimus- ja yrittäjyyskoulutusyhteistyö. Muusta yhteistyöstä neuvotellaan koko ajan.

 

Lisätietoja:

Xamkin Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen, puh. 040 8344217

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille ja ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna ja kampuksena koko maailma. Opiskelijoita on 9300 ja henkilökuntaa 750. www.xamk.fi Twitter: @xamk.fi