​Xamkin kampuksilla liehuvat sateenkaariliput Pride-viikon kunniaksi 28.6.–4.7.2021. Suomen suurinta ihmisoikeustapahtumaa Helsinki Pridea juhlitaan jälleen tällä viikolla. Xamkin kampuskaupungeissa Mikkelissä vietetään omaa Pride-tapahtumaa 25.7. ja Savonlinnassa 28.8. Näinä päivinä kampuksilla liputetaan myös sateenkaarilipuin.

Mikkeli Pridessa on mukana myös xamkilaisia järjestämässä tapahtumaa. Sekä sosionomi- että yhteisöpedagogi-opiskelijat ovat olleet mukana luomassa uudenlaista tapahtumaa, jossa voi osallistua vaikkapa sateenkaari-picniciin tai taidetyöpajoihin.

Xamk toimii turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ovat Xamkin arvoja, ja korkeakouluyhteisömme toiminnassa ja vuorovaikutuksessa korostuvat luottamus ja arvostus. Pyrkimys tasa-arvon toteutumiseen on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

“Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi kampuksillamme ja kokee tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Korkeakouluna miellä on velvollisuus tuoda esille asioita, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia koko yhteiskunnassa”, sanoo opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala.

Xamkin vuoden 2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneista opiskelijoista suurin osa vastasi ettei ollut kokenut eriarvoista tai syrjivää kohtelua. On hyvä myös nähdä, että opiskelijoiden kokemukset tasa-arvon toteutumisesta ovat vuoteen 2019 verraten hieman parantuneet.

Lisäksi kyselyyn 2021 vastanneista työntekijöistä 91 prosenttia ei ole kokenut syrjintää tai eriarvoista kohtelua nykyisessä työpaikassa.

Jotta häirintään ja eriarvoiseen kohteluun voitaisiin puuttua, on Xamkissa varhaisen tuen malli sekä mahdollisuus tehdä ilmoitus Incy-poikkeamaraportoinnin kautta.

“Jokainen meistä voi parantaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. On arvokasta, että otamme huomioon toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat – omana itsenään – ja pidämme huolta toisistamme”, Ervaala kannustaa.