Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 18.3–1.4.2020. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, on haussa 63 hakukohdetta. Näistä 48 on ammattikorkeakoulututkintoon ja 15 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

Yhteensä Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla on nyt haussa 1808 aloituspaikkaa, joista 300 ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten aloituspaikkoja. Mikkelissä aloituspaikkoja on 620, Kotkassa 545, Kouvolassa 333 ja Savonlinnassa 310. Näistä osa toteutetaan pelkästään verkossa, yhteensä 160 aloituspaikkaa.

Kaikki Xamkissa yhteishaussa olevat koulutukset löytyvät osoitteesta www.xamk.fi/koulutus/miksi-xamk/.

Hakulomake täytetään verkossa, www.opintopolku.fi-palvelussa. Kaikkien haettavana olevien koulutusten opetus alkaa elo–syyskuussa 2020.

Uusia koulutuksia Savonlinnassa, Kotkassa ja Kouvolassa

Savonlinnassa on tässä haussa tarjolla peräti kolme ensimmäistä kertaa käynnistyvää koulutusta:

Turvallisuusalan tradenomit voivat työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Koulutus tarjoaa myös yrittäjänä tarvittavaa osaamista.

Uudessa sosionomikoulutuksessa painottuu koulukuraattorin tehtävissä tarvittava osaaminen. Valmistuneet tukevat työssään oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa.

Liikunnanohjaajan koulutus tarjoaa ohjaamistaitoja, kokonaisvaltaista tietämystä ihmisten fyysisestä ja henkisestä kehityksestä sekä tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Myös yrittäjyys sekä digitaalisuuden ja hyvinvointiteknologian soveltaminen painottuvat opinnoissa.

Lisäksi Savonlinnan monimuotona toteutettava sairaanhoitajakoulutus uudistuu verkkopainotteiseksi. Verkko-opiskeluiltapäivinä opiskelijat osallistuvat opetukseen tietokoneen välityksellä. Lähiopetuspäivinä opetus toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä Savonlinnan kampuksella. Koulutuksessa on verkko- ja lähiopetusta osapuilleen saman verran.

Kotkassa käynnistyy Suomen ainoa korkeakoulutasoinen merenkulun sähkövoimatekniikan koulutus, josta valmistuu insinööriksi (AMK). Koulutus antaa osaamisen merenkulun sähkömestarin ammattiin laivoille ja myös maihin erilaisiin korkeaa osaamista vaativiin sähkö- ja automaatioinsinöörin tehtäviin.

Kouvolassa puolestaan on tarjolla uusi ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: kestävä rakentaminen ja muotoilu. Koulutuksesta voi valmistua joko rakennusinsinööriksi (ylempi AMK) tai muotoilijaksi (ylempi AMK). Koulutuksen tavoitteena on löytää kestävän rakentamisen uusia muotoja yhdistämällä rakennusalan insinöörin, muotoilijan ja sisustusarkkitehtuurin osaamista.

Tietoa opiskelijavalinnasta

Korkeakoulujen opiskelijavalinta on uudistunut. Opiskelijat valitaan kevään toisessa yhteishaussa todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valintakokeita, viimeistään 27.5. Todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseensa valittujen opiskelijoiden ei enää tarvitse osallistua valintakokeisiin.

Jos hakija tulee todistusvalinnassa valituksi muuhun kuin ensimmäiseen hakutoiveeseensa, hän voi osallistua valintakokeeseen ja tulla valintakoepisteillä valituksi ylempään hakutoiveeseensa. Xamkin kaikki valintakokeet ovat 11.5.–5.6.

Koronaepidemialla voi olla vaikutuksia nyt käynnistyvän kevään toisen hakuajan valintakokeisiin, jolloin niistä tiedotetaan hakijoille erikseen. Ammattikorkeakoulut toteuttavat opiskelijavalinnat muulla tavalla, jos valintakoetta ei voida toteuttaa.

Xamkin koulutusten omien valintakokeiden ja valintatapojen sekä ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten tuloksia julkaistaan koulutuskohtaisesti kesäkuun puolivälistä alkaen, viimeistään 8.7.

Hakijat voivat seurata tulosten etenemistä Oma Opintopolku -palvelussa. Mahdolliset lisähaut vapaaksi jääneille paikoille järjestetään 3.–6.8.2020.

Lue lisää Xamkin opiskelijavalinnasta ja uudistuneesta opiskelijavalinnasta ammattikorkeakouluissa osoitteessa www.ammattikorkeakouluun.fi.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut (at) xamk.fi

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen
040 521 1809, tiivi.pukkila-nupponen (at) xamk.fi