Yhteistyökumppaneilta ja opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta Xamkissa on otettu käyttöön konsepti yrityksille nimetyistä luokkatiloista. Näillä pyritään vahvistamaan paikallisten yritysten näkyvyyttä Xamk-yhteisön opiskelijoille, henkilökunnalle ja sidosryhmille. Toiminta keskitetään Xamkin kanssa jo entuudestaan yhteistyötä tekeville organisaatioille.

Yritys valitsee kampukselta nimikkotilan yhdessä koulutusten yhteyshenkilön kanssa. Tila valikoidaan mahdollisuuksien mukaan niin, että siinä on yritystä eniten kiinnostavan koulutuksen opetusta. Nimikkoluokasta saaduista tuloista osa suunnataan alumnitoimintaan ja osa opiskelijayrittäjyystoimintaan. Toiminnasta Xamkissa vastaa Yhteisten Opintojen koulutusyksikkö.

Ensimmäistä nimikkoluokkaa lähdettiin suunnittelemaan yhteistyössä Xamkin yritysyhteistyökumppani CTS Engtecin kanssa, joka on yksi Suomen johtavia, investointeihin teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinjohtopalveluja tarjoavia yhtiöitä. Nyt CTS Engtecin nimikkoluokka on valmistunut ja tulee toimimaan energiatekniikan opiskelijaryhmän kotiluokkana.

CTS Engtecin markkinointi ja viestintäpäällikkö Maiju Hirvikallio tutustumassa valmiiseen luokkatilaan.

CTS Engtecin markkinointi ja viestintäpäällikkö Maiju Hirvikallio kertoo, että heidän strategiassaan on ollut mukana korkeakouluyhteistyön lisääminen, jonka tarkoituksena on kasvattaa organisaation tunnettuutta tulevien osaajien keskuudessa. Nimikkoluokkakonsepti tukee tätä tavoitetta erinomaisesti ja tarjoaa matalan kynnyksen kontaktin opiskelijoihin. ”Yrityksemme nimi ja ilme tulevat näin tutuksi opiskelijoille matalalla kynnyksellä ja olemmekin todella tyytyväisiä lopputulokseen. Tilan suunnitellut opiskelija onnistui erinomaisesti työssään.”, Hirvikallio kertoo hymyillen.

 

Nimikkoluokan suunnittelussa voidaan käyttää apuna Xamkin opiskelijoita. CTS Engtecin nimikkoluokan suunnittelutyöstä vastasi Kouvolan kampuksella muotoilua opiskeleva Sami Pylkkänen. ”Tehtävänäni oli suunnitella toteutettavissa olevia muutoksia Kotkan kampuksen luokkahuoneeseen. Suunnittelin luokkaan uuden värimaailman, seinälle valaistun CTS-logon ja pienen oleskelualueen. Luokkahuoneen tuli vastata CTS Engtecin yritysilmettä ja logon tai sloganin voimin viestiä suoraan mistä yrityksestä on kyse. Yrityksen puolelta oltiin hyvin avoimia ehdotuksille ja toiveet olivat lähinnä värimaailmaa koskevia.”, Pylkkänen kommentoi projektia.

Yritysyhteistyö on Xamkille tärkeä arvo ja nimikkoluokkatoiminta onkin yksi erinomaisista väylistä tarjota opiskelijoille työelämälähtöistä oppimista ja kasvattaa heidän työelämätuntemustaan.

Lisätietoa yritysyhteistyömahdollisuuksista verkkosivuillamme.