Xamk Oy:n hallitus on päättänyt Xamkin koulutustarjonnasta 2022. Amk-tutkinnon hakukohteita on vuonna 2022 yhteensä 71 ja maisteritasoisia ylemmän amk-tutkinnon hakukohteita 27.

Aloituspaikkoja Xamkissa on yhteensä 3066, joista amk-tutkinnon aloituspaikkoja on 2482 ja ylemmän amk-tutkinnon paikkoja 584.

Koulutuksiin haetaan syksyllä 2021 sekä keväällä 2022 kahtena eri hakuaikana: tammikuussa englanninkielisiin ja maaliskuussa suomenkielisiin koulutuksiin. Tarjolle on tulossa muutama uusi koulutus.

Uudet koulutukset kampuksittain

Kotkassa alkaa ensi vuonna Nursing-koulutus, jossa opiskellaan sairaanhoitajaksi sekä englanniksi, että suomeksi. Tavoitteena on saada hakijoita erityisesti ulkomailta, joten koulutuksessa panostetaan paljon suomen kielen opiskeluun, varsinaisten sairaanhoitajaopintojen rinnalla.

– Uudella Nursing-koulutuksella pyritään edistämään työperäistä maahanmuuttoa ja helpottamaan sairaanhoitajapulaa. Koulutuksesta tekee erityisen opintojen vahva suomen kielen painotus opintojen alusta saakka. Se mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen Suomeen, sillä heillä on valmistuessaan ammatin vaatima kielitaito, kertoo Xamkin hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen.

Kotkassa käynnistyy ensimmäisen kerran vuonna 2022 myös uusi insinöörin amk-tutkintoon johtava robotiikka ja tekoäly -koulutus. Koulutus toteutetaan vuorovuosin Kouvolassa ja Kotkassa. Kouvolassa ensimmäinen ryhmä aloittaa syksyllä 2021.

Kotkassa alkaviin koulutuksiin vuonna 2022 on yhteensä 843 aloituspaikkaa.

Kouvolassa aloitetaan uusi yrittäjyyden ylempi amk-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on synnyttää uutta ja vahvistaa olemassa olevaa yritystoimintaa. Keskeistä koulutuksessa ovat eettisyys, kiertotalous, sekä inhimillinen, sosiaalinen, tuotettu ja luontopääoma yritystoiminnassa.  Lisäksi opiskellaan tiedolla johtamista eli digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat kehittää ja luoda yrittäjyyttä tulevaisuuden tarpeisiin.

– Xamk ottaa vahvaa roolia ja vastuuta alueen yrittämisen ja yrittäjyyden kehittämisestä tällä uudella koulutuksella. AMK maisteri-tasoisella koulutuksella avaamme uuden yrittäjyyden väylät ammattilaisille. Olemme uuden aikakauden edessä, toteaa Xamkin talouden koulutusalajohtaja Petteri Ikonen.

Aloituspaikkoja Kouvolan kaikkiin koulutuksiin on vuonna 2022 yhteensä 718.

Mikkelissä uutena alkaa Digimarkkinoinnin johtamisen ylempi amk-koulutus, jossa opiskelijat konkreettisesti pääsevät kehittämään yrityksensä sosiaalisen median, sivustojen ja sisältöjen kaupallista hyödyntämistä. Tavoitteena on tunnistaa uusia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia liiketoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa.  Koulutus on suunnattu erityisesti pienessä tai keskisuuressa yrityksessä työskenteleville, jotka käytännössä jo toteuttavat ja kehittävät digimarkkinointia.

– Digimarkkinointi on nyt jo täällä ja tulevaisuudessa se tulee vahvistumaan rajusti. Xamkin koulutus tarjoaa tässä ajassa olevaa ymmärrystä ja ennen kaikkea työkaluja tulevaisuuden liiketoimintojen ja markkinoiden ennakointiin ja valloittamiseen, kertoo koulutusalajohtaja Petteri Ikonen.

Mikkelin kampukselta käsin opetetaan myös toinen uusi ylempi amk-koulutus. Kestävän kehityksen teknologiat –koulutus tähtää insinööri (ylempi amk)-tutkintoon ja sen voi opiskella verkossa. Opiskelijat perehtyvät kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja haasteisiin työelämässä sekä erilaisiin työkaluihin, joilla näitä haasteita pyritään ratkaisemaan. Koulutus on suunnattu tekniikan amk-tutkinnon suorittaneille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille ja työssään siihen liittyvää osaamista tarvitseville.

Wellbeing Management –koulutuksen rinnalla käynnistyy vastaava suomenkielinen toteutus, Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen (amk-koulutus).

Aloituspaikkoja Mikkelissä on vuonna 2022 yhteensä 1046.

Savonlinnassa uusi avaus ylemmissä amk-koulutuksissa on sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus vastaa digitalisaation asettamiin uusiin osaamisvaatimuksiin. Alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat digitalisaation ja terveysteknologian kehittyessä. Digitalisaatio edellyttää sote-alan ammattilaisilta uusia käytännön taitoja ja osaamista, kuten uusien sovellusten ja ratkaisuiden käyttöönottoa ja niiden jalkauttamista organisaatioihin.

Lisäksi Savonlinnassa otetaan parin välivuoden jälkeen koulutustarjontaan sähkö- ja automaatioinsinöörin amk-koulutus. Savonlinnaan perustetaan yhdessä Mikkelin kampuksen kanssa rinnakkainen sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopiskeluryhmä, josta voi ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuaan hakea tutkinto-opiskelijaksi. Jatkossa koulutus aloittaa Savonlinnassa joka toinen vuosi.

Aloituspaikkoja Savonlinnassa on vuonna 2022 yhteensä 459.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutusalajohtajat

  • Petteri Ikonen, p. 044 702 8200 (talous ja kulttuuri)
  • Mika Ruponen, p. 040 530 4707 (tekniikka)
  • Katri Ryttyläinen-Korhonen, p. 040 520 5907 (hyvinvointi)