Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä auditoidaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2020. Auditoinnista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, joka julkaisee auditointituloksen helmikuussa 2021.

Karvin nimeämä auditointiryhmä tekee koronatilanteen takia kaksipäiväisen vierailun kokonaan virtuaalisesti 1.–2.12.2020. Vierailun aikana auditoijat haastattelevat henkilöstöä, opiskelijoita, johtoa ja sidosryhmäedustajia. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistuu reilusti yli 100 henkilöä kahden päivän aikana.

Auditointiryhmä​n puheenjohtajana toimii johtaja Jaana Ignatius, Laurea-AMK​:sta. Muita auditoijia ovat opiskelija Olli Kolehmainen Haaga-Heliasta, kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen Kuopion kaupungilta ja HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto Taideyliopistosta. Xamkin laatuauditoinnin projektipäällikkönä Karvista toimii arviointiasiantuntija Kati Isoaho ja hänen työparinaan on arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen.

Osallistava arviointi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet

Karvi suorittaa auditoinnin korkeakoulujen auditointikäsikirjan 2019–2024 mukaisesti. Auditoinnissa arvioidaan täyttääkö Xamkin laatujärjestelmä ja toiminta Karvin auditointikäsikirjassa esitellyt kansalliset kriteerit ja noudattavatko ne korkeakoulujen laadunhallinnan eurooppalaisia suosituksia.

Xamk on valinnut auditoinnin yhteydessä arvioitavaksi toiminnoksi oppimisympäristöt, jotka tukevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen yhteistyötä. Tällaisia oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi Active Life Lab, Mini-Mikkeli ja -Kouvola sekä hackathon-yhteiskehittäminen. Osana auditointia Xamk saa kehittämispalautetta oppimisympäristöjen edelleen kehittämiseen.

Arvioinnin kohteena on myös laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus. Arviointi on kokonaisvaltainen, koko Xamkia koskeva, ja se toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteilla. Se tarkoittaa, että arviointi on osallistavaa ja auttaa korkeakoulua tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja luo siten edellytyksiä jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin läpäisseille laatuleima – tulos julkaistaan helmikuussa

Auditointitulos julkaistaan helmikuussa 2021 Karvin digitaaliselle alustalle, josta se on kaikkien saatavilla: https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/.

Korkeakoulu saa auditoinnin läpäistyään kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman. Korkeakoulujen laatuleimojen voimassaoloajat ovat nähtävissä Karvin korkeakoulujen auditointirekisterissä.

Ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki velvoittavat korkeakoulut osallistumaan ulkoiseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Korkeakoulujen auditointeja on toteutettu Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Xamkiin vuoden 2017 alussa fuusioituneet Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat molemmat läpäisseet Karvin auditoinnin, saaneet laatuleiman ja löytyvät Karvin auditointirekisteristä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Laatupäällikkö Marjaana Kivelä
040 826 6070, marjaana.kivela@xamk.fi