Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampus palaa opetuksen hybridimalliin* maanantaina 12.4.2021 Essoten linjauksen mukaisesti. Itseopiskelutilat avataan samalla opiskelijoiden käyttöön.

Mikkelin kampuksen liikunta- ja harrastetilat, kuten bänditila, pysyvät Mikkelin kaupungin suosituksen mukaisesti suljettuna toistaiseksi. Ryhmäliikuntatunteja ei järjestetä.

Kotkan, Kouvolan ja Savonlinnan kampukset jatkavat Kymsoten ja Sosterin suosituksen mukaisesti etäopetusta kaiken teoriaopetuksen osalta 18.4.2021 saakka.

Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kaikilla kampuksilla suojauksesta huolehtien.

Kaikki opetuksen ohjeet koskevat myös jatkuvaa oppimista eli avointa AMK:ta ja täydennyskoulutusta.

Lisätietoja

* Hybridimalli tarkoittaa, että tammikuussa 2021 ja syksyllä 2020 aloittaneet ryhmät ovat lähiopetuksessa, poikkeuksena Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa. Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla kaikille lähiopetuksena, ja niissä on suojainpakko.  

POIKKEUKSET: Kun viranomaiset määräävät tai suosittelevat jonkun kampuksen kaikkien opiskelijoiden siirtyvän etäopetukseen, näin toimitaan määräaikaisesti. Etäopetukseen siis siirrytään heti, kun määräys tai suositus tulee voimaan ja aiempaan malliin palataan, kun viranomaismääräys tai -suositus päättyy.