Santeri Roivas ja Noora Saarinen varapuhemiehen nojatuolin verhoilun parissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun restauroinnin opiskelijat pääsivät näyttämään taitonsa eduskunnan päärakennuksen irtokalusteiden kunnostustöissä. Projektissa oli mukana kaiken kaikkiaan noin 70 opiskelijaa, jotka opettajiensa johdolla kunnostivat eduskunnan päärakennuksen alkuperäistä, pääosin 1930-luvulla suunniteltuja kalusteita. Ohjaajina toimivat restauroinnin koulutusvastaava Jari-Pekka Muotio ja opettaja Diego Carlozzo.

Irtokalusteiden kunnostus liittyi eduskunnan päärakennuksen peruskorjaukseen maaliskuulta 2015 kesään 2017. Pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen Talo Oy, joka jakoi noin 3500 irtokalusteen kunnostuksen osaurakoiksi. Xamkin aliurakkasopimukseen sisältyi noin 80 kalustetta mm. varapuhemiesten ja pääministerin työhuoneista ja puhemiehen edustilasta. Kunnostettavana oli kirjakaappeja, kirjoitus-, sohva- ja neuvottelupöytiä, sohvia, nojatuoleja ja tuoleja. Edellinen Eduskuntatalon kalusteiden laajamittainen kunnostus toteutettiin 1980-luvulla.

– Kaikki toimenpiteet on tehty eduskunnan antaman konservointiohjeen mukaisesti vanhoja pintoja ja materiaaleja mahdollisimman paljon säästäen. Suurimman työn opiskelijat tekivät väärien pintakäsittelykerrosten poistossa ja erilaisissa puukorjauksissa ja retusoinneissa, sillä kalusteita oli käsitelty vuosikymmenien aikana useamman kerran väärillä materiaaleilla ja menetelmillä. Verhoiluja uusittiin käyttäen alkuperäisen mallin mukaisella kankaalla sekä nahalla. Myös joitain rakenteita korjattiin ja joitain kalusteita pelkästään puhdistettiin ja kiillotettiin, Diego Carlozzo kertoo.

Monipuolista osaamista opiskelijoille

Opiskelijat tekivät kunnostustyöt osana opintojaan, eri opintojaksoilla ja harjoitteluissa. Aiheesta tehtiin myös opinnäytetöitä. Xamkille tällaiset suuret kunnostusurakat ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja kehittää osaamistaan todellisissa työelämän projekteissa. Vaikka opettajat vastasivat projektin toteutuksesta ja suunnittelusta, pääsivät opiskelijatkin harjoittelemaan projektisuunnittelua, hinnoittelua ja aikataulutusta.

Mukana olleet opiskelijat Emilia Holopainen ja Petri Huovila saivat paljon osaamista tulevaa uraansa varten.

– Eduskuntaprojekti antoi paljon kokemusta niin budjettisuunnitelman laatimisesta, erilaisista dokumentointimenetelmistä kuin verhoilusta ja lakan poistosta – kaikki saman projektin sisällä. Koska huonekaluja oli paljon, tekemiseen tuli rutiinia, joka on työelämän kannalta erittäin hyödyllistä. Ainutlaatuinen kokemus, jossa sain olla alusta loppuun asti mukana, Emilia kertoo.

– Antoisinta projektissa oli oppia uusia tekniikoita, joista uskon olevan paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Kannatti lähteä mukaan, koska tämän kaltaiseen projektiin ei varmaankaan aivan lähitulevaisuudessa pääse uudestaan osallistumaan, Petri jatkaa.

Pitkäkestoiset, ison yhteistyökumppanin kanssa toteutettavat kunnostusurakat antavat myös opettajalle ja ammattikorkeakoululle uutta osaamista. Kun kalustemäärät ovat suuria, tasaisen laadun säilyttäminen, työvaiheiden suunnittelu ja varastointi edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja paneutumista.

– Tämä projekti kesti 2,5 vuotta, kun yleensä opiskelijaprojektit ovat enintään vuoden mittaisia. Pitkäkestoisuus vaikuttaa opiskelijan ohjaukseen ja opetuksen suunnitteluun. Ison kumppanin kanssa myös byrokratiaan ja projektinhallintaan on varattava huomattavasti enemmän aikaa. Esimerkiksi kalusteiden palautusjärjestys ja palautusajat on tarkasti määritelty, sillä kalusteita on paljon, samoin kunnostajia. Samalla on pidettävä huolta, että kalusteet pysyvät moitteettomassa kunnossa kuljetuksen aikana. Sääolot on otettava huomioon ja pakkaaminen, kuljetus ja kantaminen hoidettava hyvin, Jari-Pekka Muotio kuvailee.

Xamkin restauroinnin koulutus halusi mukaan tähän kunnostushankkeeseen, sillä kokemusta on kartutettu jo aiemminkin vaativissa historiallisissa kohteissa. Xamk on ollut mukana mm. Presidentinlinnan kalusteiden kunnostuksessa ja Lappeenrannan Keisariaseman restauroinnissa. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulu osallistuu Kotkanniemen, presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseon, restaurointiin.

Peruskorjattu Eduskuntatalo avataan 5.9.2017 syysistuntokauden alkaessa. Opastetut vierailut yleisölle alkavat jälleen lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Restauroinnin koulutusvastaava Jari-Pekka Muotio, 044 702 8357, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Opiskelija Petri Huovila, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi
Emilia Holopainen, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi