Tänä syksynä aukeaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille yli 30 muiden korkeakoulujen järjestämää kielten verkko-opintojaksoa 10 kielessä. Tämän mahdollistaa 16 ammattikorkeakoulun ja kahdeksan yliopiston KiVANET-verkko-opinnot.

– Ilmoittautuminen KiVANET-opintoihin päättyi viime viikolla ja yli 800 opiskelijaa eri korkeakouluista ilmoittautui mukaan. Ylivoimaisesti suosituin kurssi oli korean alkeet, jonne ilmoittautui yli 160 opiskelijaa. Suosittuja ovat myös japani, espanja, viro ja italia. Haku kevään kursseille on vuodenvaihteessa, kertoo kielten yliopettaja Tarmo Ahvenainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

– Xamkista tarjolla olleista koulutuksista KiVANET-opintoina toteutuu Venäjä 1 -kurssi, jota pääsen nyt opettamaan useiden korkeakoulujen opiskelijoille. Vieraiden kielten opiskelu kannattaa aina, sillä työelämän lisäksi kielitaito avaa ovia myös kulttuuriin, lehtori Riitta Savolainen Xamkista painottaa.

KiVANET-kieliopinnot täydentävät Xamkin omaa jo ennestään laajaa valinnaiskielitarjontaa, johon kuuluu espanja, italia, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Tarjolla olevia kieliä, jotka eivät kuulu Xamkin omaan tarjontaan, ovat korea, japani, portugali, viro ja suomalainen viittomakieli.

Yhteistyöopinnot laajentavat kielivarantoa

KiVANET-yhteistyö on korkeakoulujen vastaus tarpeeseen laajentaa suomalaisten kaventuvaa kielitaitovarantoa. Tarve on tullut esiin mm. opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa selvityshankkeessa Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista. Professori Riitta Pyykön selvityksessä kävi ilmi, että kielitaitotarpeet ovat edelleen moninaisia, mutta kielten opiskelu on yksipuolistunut.

Yhtenäinen ja pysyvä polku kieliin

Aiemmin yhteisopintojaksoja järjestettiin pienimuotoisemmin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kivako-hankkeessa, jossa KiVANETin yhteinen opetusmateriaali luotiin Digikampus-alustalle. Nyt aukeaa kuhunkin kieleen yhtenäinen ja jatkuvasti tarjolla oleva usean opintojakson mittainen opintopolku. Osassa kieliä on myös alakohtaisia kursseja, kuten esimerkiksi liiketalouden saksa tai EU-oikeuden ranska. Lisäksi on tarjolla UniTandem, korkeakoulujen yhteinen verkkotandem, jossa kaksi erikielistä opiskelijaa opettaa toisilleen omaa kieltään.

Ajanmukaista pedagogiikka ja koordinoidut sisällöt

Kivanetin opintojaksoilla on korkeakoulujen yhdessä suunnittelema laajuus, sisältö ja oppimisalusta, joten opintojakso on samanlainen riippumatta siitä, mikä korkeakoulu sen kunakin vuonna järjestää. Yhteinen suunnittelu varmistaa myös sen, että opintojakson sisältö nivoutuu sujuvasti seuraavaan opintojaksoon.

Kaikilla Kivanet-opintojaksoilla on verkon yli tapahtuvaa samanaikaisopetusta tai muuta opettajan ohjausta, joten kyse ei ole itseopiskelukursseista. Kielten nykyaikaiset verkkokurssit ovat monipuolisia oppimistapahtumia, jotka mahdollistavat niin automaattisen palautteen kuin opettajan ohjaaman suullisen vuorovaikutuksen virtuaalisessa pienryhmähuoneessa.

KiVANET-yhteistyö:

 

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Tarmo Ahvenainen, 044 702 8216, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Lehtori Riitta Savolainen, 044 702 8757, etunimi.sukunimi@xamk.fi