Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, saa 150 uutta koulutuspaikkaa Savonlinnan kampukselle. Asiasta päätettiin hallituksen riihessä 17.9.2019, jossa yhtenä asiakohtana oli hallitusneuvotteluissa Savonlinnalle sovittu kompensaatio. Uudet koulutuspaikat kompensoivat Opettajankoulutuslaitoksen siirtymistä Savonlinnasta Joensuuhun.

Xamkin tavoitteena on käynnistää Savonlinnassa kolme uutta ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joiden rahoituksesta Xamk sopii erikseen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Xamkin kustannusarvio koulutuksille on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Syksyllä 2020 alkavat koulutukset ovat liikunnanohjaaja (AMK), kouluhyvinvointiin suuntautunut sosionomi (AMK) ja turvallisuusalan tradenomi (AMK).

– Tämä on myönteinen päätös Savonlinnalle ja vahvistaa myös koko korkeakoulumme volyymia. Tämä tarkoittaa muun muassa, että meidän on turvattava uusien koulutuspaikkojen rahoitus ja jatkuvuus nostamalla Xamkissa suoritettujen tutkintojen kokonaistavoitetta pysyvästi 150:llä tuleville sopimuskausille. Olennaista on jo aiemmin neuvotteluissa tehty linjaus, ettei tämä kompensaatiopaketti vaikuta Xamkin muiden koulutusten pitkän aikavälin tutkintotavoitteisiin, joista Xamk ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat erikseen. Tutkintomäärä on merkittävä ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen vaikuttava tekijä, taustoittaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

– Nämä Savonlinnassa alkavat uudet koulutukset ovat vetovoimaisia, valtakunnallisesti harvinaisia ja niille on selkeää tarvetta työmarkkinoilla. Uskomme, että nämä koulutukset houkuttelevat hakijoita koko valtakunnan alueelta, kertoo varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Jyrki Koivikko, kouluneuvos, hallituksen puheenjohtaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 040 670 5509
Mirja Toikka, varatoimitusjohtaja ja vararehtori, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 044 702 8372