Xamkin Mikkelin sosiaalialan tarjoama green care -koulutus on hyväksytty valtakunnallisen Green Care -laatumerkin edellytykset täyttäväksi koulutukseksi.

Green care, eli tavoitteellinen luontolähtöinen toiminta, perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Green care -toiminnassa luontoympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erityisesti hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja kasvatustyössä, kun ihmisten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

– Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat, kertoo yliopettaja Johanna Hirvonen Xamkista.

Green care -palvelujen tuottajat voivat hakea palveluilleen valtakunnallisen Green Care -laatumerkin, joka osoittaa palvelun tarjoajan sitoutumisen palveluiden systemaattiseen laadunhallintaan ja eettisiin periaatteisiin sekä luontoavusteisen toiminnan ja laatutyöpanostuksen lisäarvon palvelussa. Kolme vuotta voimassa olevaa laatumerkkiä hallinnoi valtakunnallinen Green Care Finland ry.

Laatumerkin edellytyksenä on riittävä green care -osaaminen, joka palveluntuottajan tulee osoittaa muun muassa hankkimallaan green care -koulutuksella. Xamkin Mikkelin sosiaalialan tarjoama green care -koulutus on hyväksytty laatumerkin edellyttämäksi koulutukseksi.

Mikkelissä ollaan valtakunnallisesti katsoen pitkällä green care -koulutuksessa, ja ammattikorkeakoululla on vahvat perinteet toiminnan kehittämisessä.

– Työtä green care -koulutuksen kehittämiseksi on tehty useissa kehittämishankkeissa yhdessä paikallisten yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa, toteaa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa alusta alkaen mukana ollut Xamkin  sosiaalialan lehtori Seija Nissinen.

Xamkin tarjoama Green Care -koulutus painottuu luontolähtöiseen kuntouttavaan työhön sisältäen luontolähtöisen kuntouttavan toiminnan perusteisiin, toimintaympäristöihin ja asiakastyön menetelmiin perehtymisen. Opintoja voi suorittaa Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa verkko-opintoina.

 

Tutustu koulutukseen avoimessa AMK:ssa!

 

Lisätiedot:

Seija Nissinen, lehtori, Xamk, seija.nissinen@xamk.fi, p. 050 360 7559
Johanna Hirvonen, yliopettaja, Xamk, johanna.hirvonen@xamk.fi, p. 040 546 9262