Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) uusittu talotekniikan laboratorio ja oppimisympäristö avattiin 14.2. Mikkelissä. Tila on Suomessa ainutlaatuinen, avoin ja muunneltava talotekniikan oppimisympäristö.  Kampukselle on talotekniikan koulutuksen tarpeisiin rakennettu kotiympäristö, jossa testataan, kehitetään ja opetetaan nykyaikaisia ja tulevaisuuden taloteknisiä ratkaisuja – mm. keittiössä ja kylpyhuonetiloissa.

Monipuolisten mittausmahdollisuuksien sekä monitoroinnin avulla saadaan tietoa erilaisten teknisten ratkaisujen vaikutuksista mm. energian kulutukseen, sisäilman laatuun tai käyttömukavuuteen. Teknisellä kehityksellä edistetäänkin usein kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kehitetään asumismukavuuteen liittyviä tuotteita ja teknisiä ratkaisuja.

Laboratorio palvelee monipuolisesti talotekniikan opetusta, mutta tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuksia talotekniikan järjestelmien kehittämiseen ja pilotointiin.

Yritykset ja Esedu mukana laboratorion tekemisessä

Laboratorio palvelee monipuolisesti talotekniikan opetusta, mutta tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuksia talotekniikan järjestelmien kehittämiseen ja pilotointiin.

Laboratorio on suunniteltu ja rakennettu yhdessä yritysten ja Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) kanssa. Esedusta mukana ovat olleet eritysesti rakennus-, LVI-, sähkö- ja pintakäsittelytekniikoiden opiskelijat.  Laboratorio on rakennettu Euroopan aluekehitysrahaston avustuksella Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen – hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2016.

 

Talotekniikan koulutus Xamkissa

Talotekniikan koulutuksella on Xamkissa pitkät perinteet – LVI-alan teknikkokoulutus on aloitettu jo 1967 ja amk-koulutus vuonna 1992. Talotekniikan koulutuksessa opiskelija saa monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan. Valmistuneita on vuosittain noin 60.

Amk-tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan sekä päivä- että monimuoto-opintoina, osittain myös englanniksi. Lisäksi on tarjolla ylempään amk-tutkintoon johtavaa talotekniikan koulutusta – koulutus on tarkoitettu amk-insinööritutkinnon suorittaneille, joilla on alan työkokemusta.

 

 

Kari Dufva, tutkimuspäällikkö
Materiaalitekniikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
kari.dufva@xamk.fi, puh. 050 312 5122

 

Mika Ruponen, koulutusjohtaja
Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
mika.ruponen@xamk.fi,  puh. 040 530 4707