Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa työskentelevä KTT, DI, OTK Mervi Rajahonka tutkimuskumppaneineen palkittiin parhaan paperin palkinnolla International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) XXVIII -innovaatiokonferenssissa Wienissä Itävallassa kesäkuussa 2017.

Innovating with service robots in living labs -paperin ovat kirjoittaneet Seppo Leminen Laureasta, Mika Westerlund Carleton Universitysta Kanadasta sekä Mervi Rajahonka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Kirjoittajat käsittelevät innovointia palvelurobottien avulla avoimeen innovaatiotoimintaan perustuvissa elävissä laboratorioissa (living labs). (Leminen, S., Westerlund, M. & Rajahonka, M. (2017) Innovating with service robots in living labs. The XXVIII ISPIM Innovation Conference, June 18-21, Vienna, Austria).

Tutkimuksen mukaan hyvinvointi- ja terveydenhuoltosektorilla on huomattava tarve palvelurobottien tutkimiseen elävissä laboratoriossa. Elävien laboratorioiden perusajatuksena on törmäyttää kehitettävä tuote ja palvelu sen oikeassa käyttöympäristössä yhdessä käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimuksessa erotellaan neljä palveluinnovaation tyyppiä robottien osallistuessa terveys- ja hyvinvointitilanteisiin: sosiaalinen yhteydenpito, avustaminen, viihdyttäminen ja henkilökohtainen tuki. Sosiaalisen yhteydenpidon innovaatioilla tarkoitetaan tässä palveluinnovaatioita, jotka helpottavat vanhusten luontevaa kommunikointia läheistensä kanssa. Avustamisessa robotti voi ohjata mm. jumppahetkiä tai toimia muistuttajana ikääntyneen jokapäiväisissä askareissa. Palvelurobotit voivat toimia myös viihdyttäjinä ja ohjata erilaisia pelejä tai muisteluhetkiä.

Tulokset ovat merkittäviä, koska aiemmissa tutkimuksissa ei ole analysoitu tapoja palvelurobottien hyödyntämiseen avoimissa innovaatiomalleissa. Tulokset auttavat teknologiayrityksiä ja muita toimijoita ymmärtämään elävien laboratorioiden luonteen ja ominaispiirteet sekä kannustavat yrityksiä ja muita sidosryhmiä hyödyntämään palvelurobotteja innovaatioissaan. Tällä hetkellä maailmassa on noin 400 akkreditoitua living labia.

ISPIM on vanhin, suurin ja aktiivisin innovaatioyhdistys Euroopassa. ISPIM 2017 -konferenssissa Wienissä Itävallassa oli noin 450 osallistujaa 39 maasta ja siellä pidettiin noin 250 esitystä.

Lisätietoja

Mervi Rajahonka

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pienyrityskeskus

puh. 040 755 1299

mervi.rajahonka@xamk.fi