Kotkan ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 19.11.2020 rakennusluvat tapahtumakeskukselle ja Xamkin uudelle kampusrakennukselle, jotka rakentuvat Kotkansaarelle Kantasatamaan.

Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle, joka rakennuttaa uuden kampusrakennuksen. Tapahtumakeskuksen rakennuslupa myönnettiin Backstaff Oy:lle, joka vastaa tapahtumakeskuksen rakennuttamisesta.

”Usean vuoden suunnitelmallisen ja hyvän yhteistyön tulokset Kantasataman kehittämisessä alkavat näin konkretisoitua. Kotkan kaupungin kannalta on erinomaisen hieno asia, että ammattikorkeakoulun uusi kampus sijoittuu Kantasatamaan yhdessä Kotkan tapahtumakeskuksen kanssa. Kotkan houkuttelevuus opiskelupaikkana tulee kasvamaan ja alueelle syntyy uusi elinkeinoalue tapahtumaliiketoimintaan. Näin hyvän yhteistyön tuloksena rakentuva kokonaisuus tulee kasvattamaan Kotkan elinvoimaa ja pitovoimaa,” kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaa toteaa tyytyväisenä.

Xamkin uusi kampus Kantasatamaan

Xamkin uuden kampuksen rakentaminen alkaa kesällä 2021 ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan kesällä 2023. Uusi kampus rakennetaan Merikeskus Vellamon läheisyyteen, samaan aikaan rakennettavan tapahtumakeskuksen viereen ja rakennuksista muodostuu yksi kokonaisuus.

Lisäksi alueelle syntyy merenkulun koulutuksen osaamiskeskittymä. Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka ovat sopineet Ekamin merenkulkualan koulutuksen ja Merikotkan toimintojen siirtämisestä uudelle kampukselle, tilojen yhteiskäytöstä ja yhteistyöstä tilojen suunnittelussa.

”Uuden kampuksen rakentaminen liittyy koko alueen kehittämiseen. Xamk haluaa olla mukana kehittämässä Kantasatamaa, josta on muotoutumassa vetovoimainen, uusia toimijoita ja kaupunkilaisia houkutteleva kokonaisuus. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt investoi uuteen kampukseen 43 miljoonaa euroa ja lisäksi Xamk tuo keskustaan noin 2700 opiskelijaa,” summaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko hankkeen merkitystä alueelle.

Uuden kampuksen rakennuttamisen toteuttaa Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy, joka vuokraa tilat Xamkille. Rakennus on kooltaan noin 16 000 brm2.

Xamkin kampuksen arkkitehtisuunnittelun tekee työryhmä Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Rakennuksen muotoilussa on pyritty näyttävään ja samalla yksinkertaiseen muotoon. Pääosassa on leijuvan vaikutelman antava katto, johon on tulossa aurinkopaneeleja. Yhdistävänä tekijänä viereiseen tapahtumakeskukseen on rakennusten kattojen tärkeä rooli arkkitehtuurissa.

Tapahtumakeskuksen rakentaminen alkaa keväällä 2021

Tapahtumakeskusta on viety eteenpäin yhdessä ALA Arkkitehtien kanssa ja elokuussa työryhmä vahvistui Ramboll CM Oy:n rakennuttajakonsulttitiimillä.

”Rakennusluvan saanti tarkoittaa hankkeen konkretisoitumista ja tulemme pysymään suunnitellussa aikataulussa. Backstaffilla on parhaillaan kilpailutus käynnissä tapahtumakeskuksen päätoteuttajasta ja alkuvuodesta 2021 tiedämme kuka vastaa tapahtumakeskuksen rakentamisesta. Tapahtumakeskuksen rakentaminen alkaa jo alkukeväästä 2021 ja rakennus valmistuu keväällä 2023. Ensimmäisiä tapahtumia on mahdollista järjestää viimeistään kesällä 2023,” Aleksi Sallinen, Backstaff Oy:n projektipäällikkö, kertoo.

Kotkan tapahtumakeskuksen tavoitteena on olla vetovoimainen kokousten, konferenssien, konserttien, kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä yritystilaisuuksien pitopaikka. Tapahtumakeskuksessa on Xamkin kanssa yhteinen aulatila. Xamk hyödyntää myös tapahtumakeskuksen ravintolaa, kokoustiloja ja saleja tapahtumia varten.

Kotkan tapahtumakeskuksessa ollaan erityisen iloisia projektin etenemisestä. ”On hienoa, että Tapahtumakeskuksen rakennuslupa on nyt saatu ja projekti etenee konkreettisesti rakennustöiden aloittamista kohti. Operatiivisen toiminnan käynnistämistä valmistellaan jo monin eri toimenpitein ja tavoitteena on päästä aloittamaan myyntityö vuoden 2021 aikana lopullisen rakennusaikataulun varmistuttua,” tapahtumakeskuksen toimitusjohtaja Minna Nyman toteaa.

Lisätietoja: www.kantasatama.fi