Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.12.2018 aiesopimukset Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymän (Ekami) ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:n (Merikotka) kanssa. Aiesopimus koskee Kotkan Kantasatamaan sijoittuvan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) uuden kampuksen tilojen vuokraamista. Lisäksi hallitus linjasi, että uuden Kotkan kampuksen suunnittelu käynnistetään maaliskuussa 2019.

Ekami on uuden toimitilaohjelmansa hyväksymisen yhteydessä esittänyt, että merenkulkualan koulutus voisi siirtyä Kotkan Kantasatamaan valmistuvalle Xamkin uudelle kampukselle. Samoin Merikotkan tahtotilana on keskittää toimintojaan Xamkin uudelle kampukselle. Xamk, Ekami ja Merikotka ovat valmistelleet yhteistyön pohjaksi aiesopimukset, jotka Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi kokouksessaan.

– Kotkan Kantasatamaan on syntymässä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä merenkulun koulutuskeskittymä, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Kotkan uuden kampuksen suunnittelu käynnistyy maaliskuussa

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti 3.12.2018 jatkaa Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen valmistelua hankesuunnitelman pohjalta. Kaupunginhallitus lisäsi päätökseen useita reunaehtoja, joista yksi on hotellioperaattorin mukanaolo Kantasataman toteuttamissopimuksessa. Toteuttamissopimus on sovittu allekirjoitettavan 28.2.2019 mennessä.

Mikäli Kotkan Kantasataman toteuttamissopimus ei synny helmikuun aikana, jatketaan Xamkin Kotkan kampuksen suunnittelua omana kokonaisuutenaan ilman tukeutumista suunnitellun tapahtumakeskuksen tiloihin. Tällöin myös uuden kampuksen tilaohjelmaa tarkastellaan uudelleen kokonaisuutena ja rakennettaviin tiloihin mm. sisällytetään ravintolatilat ja lisätään opetustiloja tarvittava määrä.

Mikäli Kotkan kaupungin suunnittelemaa tapahtumakeskusta ei rakennetaKantasatamaan, esitetään Kotkan kaupungille kampuksen tontin siirtämistä mahdollisimman lähelle Merikeskus Vellamoa, jotta tilojen käytössä saavutetaan mahdollisimman suuret synergiaedut.

– Kotkan kaupunginvaltuusto on asettanut itselleen reunaehdoksi hotellioperaattorin löytymisen. Tämä on hyvin mahdollista. Jos sitä ei kuitenkaan löydy, on Kotkan kaupunginvaltuustolla tietysti vielä mahdollisuus pitää uusi kokous ja muuttaa reunaehtojaan. Jos näistä kumpikaan ei toteudu helmikuun loppuun mennessä, niin Xamk toteuttaa kampuksensa omatoimisesti ilman tapahtumakeskusta rakennuttaen itse kaikki tarvitsemansa tilat ja harkitsee silloin vielä uudestaan myös kampuksen tarkkaa sijaintia. Tämän Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus linjasi tänään yksimielisesti kokouksessaan. Olen vielä hyvin optimistinen kampus–areena-kokonaisuuden toteutumisen suhteen, koska tässä mallissa kaikki voittavat, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko
puh. 040 670 5509, jyrki.koivikko (at) evl.fi