Xamkin ajankohtaisia asioita voi jatkossa seurata verkossa ilmestyvästä Next-lehdestä. Lehdessä kerrotaan erityisesti opetukseen ja koulutukseen liittyvistä teemoista, palveluista sekä muusta Xamkin ajankohtaisesta toiminnasta. Xamkissa on myös toinen verkkolehti – READ – joka esittelee Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuloksia. READin kattava lukupaketti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Next-lehdessä artikkeleita julkaistaan koko ajan.
– Next on väylä, jossa voimme tarttua nopeasti ajankohtaisiin, yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Olennainen osa tätä on vuorovaikutus ja keskustelun käyminen sosiaalisessa mediassa. Juttuja jaetaan somessa, jossa aiheesta voi keskustelussa lisää, kertoo lehden päätoimittaja, koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen.

Yksi Next-lehden tärkeä tehtävä on nostaa esiin opetusta ja erityisesti sen tulevaisuuden suuntia.
– Opettamiseen kohdistuu yhä enemmän toiveita ja vaatimuksia, esimerkiksi digitaalisuuden osalta. Toisaalta myös lähiopetuksen tarve ja rooli on yhä tärkeä. Näiden välille opettajat hakevat tasapainoa arkisessa työssään koko ajan, opiskelijan etua ajatellen.

Nextin avulla Xamkin asiantuntijat voivat tuoda entistä monipuolisemmin esiin osaamista ja Xamkin toimintaa. Myös Xamkin kumppanit ovat lehdessä mukana.
– Yritämme lehdessä tuoda näkyväksi sitä, mitä ja miten työskentelemme yhdessä alueiden muiden toimijoiden ja työelämän kanssa – ja mitä yhteinen toimintamme saa aikaan.

Tutustu lehteen!

Next-lehti löytyy verkosta osoitteesta http://www.xamk.fi/next ja READ-lehti julkaistaan osoitteessa http://read.xamk.fi

 

Lisätietoja Next-lehdestä:
päätoimittaja, koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen
puh. 040 520 5907, katri.ryttylainen-korhonen@xamk.fi