Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n organisaatio astuu voimaan 1.6.2016.
Osakeyhtiön hallitus on jo aikaisemmin nimittänyt organisaatioon ylimmän johdon sekä muut johtajat. Nyt valittiin seuraava esimiestaso, valinnan teki Xamk Oy:n toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisointi tehdään myöhemmin tänä vuonna.

Valinnat 1.6.2016 alkaen

Talouden ja kulttuurin koulutusala

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola, koulutusjohtaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala 
Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli, koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen
Kulttuurin koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Jorma Fagerström

Tekniikan koulutusala

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Arja Sinkko
Informaatioteknologian koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Paula Siitonen
Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Mika Ruponen
Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Jukka Mäntylä
Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Ari Helle

Hyvinvoinnin koulutusala

Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Outi Pyöriä
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Päivi Mäenpää
Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Sari Laanterä
Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Merja Hautalainen
Matkailu- ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Tuija Pesonen

Opetuksen hallinto

Opetuksen hallinto ja kehittäminen, kehityspäällikkö Eeva Kuoppala 
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö, koulutusjohtaja Seija Aalto
Kielet, koulutuspäällikkö Arja Haikara
Täydennyskoulutus- ja koulutusvienti, täydennyskoulutuspäällikkö Pia-Mariana Toukkari

Opetuksen palvelut

E-kampus, e-kampuksen päällikkö Osku Kiri
Kirjastopalvelut, kirjastonjohtaja Pekka Uotila
Kv-palvelut, kansainvälisten asioiden päällikkö Henrik Luikko

Talous, henkilöstö- ja hallintopalvelut

Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs
Talouspalvelut, talouspäällikkö Satu Rask
Ravintolapalvelut, palvelupäällikkö Minna-Mari Mentula
Kiinteistöpalvelut, kiinteistöpäällikkö Heikki Kalve
Tilapalvelut, auto- ja tilavastaava Timo Viljakainen

Kaksi paikkaa jäi täyttämättä sisäisessä haussa. Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävä sekä  tietohallintopäällikön tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun ja tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Xamkin hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi.

Aikaisemmat valinnat

Xamkin organisaatioon on jo aikaisemmin tehty seuraavat nimitykset
•    Rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen
•    Vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka
•    Kehitysjohtaja Kalevi Niemi
•    Talous- ja hallintojohtaja Tero Tallinen
•    Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
•    Talouden- ja kulttuurin koulutusalajohtaja Petteri Ikonen
•    Tekniikan koulutusalajohtaja Matti Koivisto
•    Hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen

Lisäksi aikaisemmin tehtäviin on jo valittu

•    opetusjohtaja Tuija Vänttinen
•    laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen
•    hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi  
•    viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen
•    opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen.

Tulossa olevat valinnat

Xamkin tutkimus-, kehitys-ja innovaatiotoiminnan sekä palvelujen kokonaisuuden esimiehiä ei nimitetty nyt, vaan organisointi tehdään 1.1.2017 mennessä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151