Xamkissa edistetään aktiivista kansalaisuutta ja kannustetaan vaikuttamiseen. Vaalien osalta Xamkiin on laadittu yhtenäiset pelisäännöt. Ne helpottavat sekä ehdokkaiden että henkilökunnan työtä vaalien yhteydessä.

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka järjestetään 13.6.2021. Ennakkoäänestys Suomessa 26.5.-8.6,

VAALITILAISUUDET

Asiantuntijaluennot

Puolueiden ja valitsijayhdistysten puheenjohtajisto ja ministerit voivat pitää virtuaalisia/verkossa järjestettäviä asiantuntijaluentoja, jotka ovat avoimia kaikille xamkilaisille. Käytännön järjestelyistä vastaavat luennon pitäjät itse, luentoja ei pidetä Xamkin järjestelmissä.

  • Tieto verkossa järjestettävistä asiantuntijaluennoista viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupposelle.

Opiskelijakunta Kaakon tilaisuudet

Opiskelijakunta Kaakko järjestää vaalipaneeleja, Facebook-livenä.

  • Tieto paneeleista viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupposelle.

Muut tilaisuudet

Ehdokkailla/puolueilla/valitsijayhdistyksillä on mahdollisuus varata tapahtumilleen Xamkista vaalitilaisuuksiin soveltuvia tiloja, pois lukien Xamkin ravintola- ja aulatilat, normaalin tilamyynnin ohjeiden ja hinnaston mukaisesti.

Xamkin tiloissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat on aina järjestettävä aluehallintoviranomaisten, sairaanhoitopiirien, kaupunkien ja Xamkin koronasuositusten mukaisesti. Tilaisuuksien osalta on varauduttava nopeasti muuttuviin ohjeisiin, suosituksiin ja määräyksiin.

 

VAALEIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

Xamkin sisäisen viestinnän välineissä voidaan viestiä

  • vaaleihin liittyvistä ennakkoäänestysmahdollisuuksista kampuksilla
  • vaaliohjeesta (viestitään myös ulkoisille sidosryhmille)
  • sellaisista vaalitilaisuuksista, joissa eri puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajilla on mahdollisuus olla tasapuolisesti esillä (esimerkiksi Kaakon vaalipaneelit)
  • puolueiden ja valitsijayhdistysten puheenjohtajiston ja ministereiden pitämistä verkossa järjestettävistä asiantuntijaluennoista

Muista ehdokkaiden/puolueiden/valitsijayhdistysten vaalitilaisuuksista ei tiedoteta Xamkin viestintäkanavissa.

Vaaleihin liittyvästä keskitetystä viestinnästä vastaa Xamkin viestintä- ja markkinointipalvelut.

Postilokeroihin, henkilöstön sähköpostiin, Teams-keskusteluihin, intranetin keskusteluihin tms. ja seinille ei saa jakaa/toimittaa/kiinnittää vaalimainoksia. Xamkin sähköpostilistoja, sisäpostia ja viestintäkanavia ei saa käyttää poliittiseen toimintaan myöskään vaalien ulkopuolella.

Ehdokkaat voivat esiintyä vain työtehtäviin liittyvissä yhteyksissä Xamkin medioissa, esimerkiksi verkkosivulla ja somekanavissa.

Ehdokkaiden omien vaalivideoiden tai mainosten kuvaaminen kampuksilla on sallittu, sillä kampukset ovat julkisia tiloja. Kampuksen muut käyttäjät on kuitenkin huomioitava. Kuvausluvan kysyminen kohteelta on hyvien tapojen mukaista, eikä ketään ole syytä kuvata hänen tahtomattaan.  Xamkin tiloissa toimiminen on aina tehtävä aluehallintoviranomaisten, sairaanhoitopiirien, kaupunkien ja Xamkin koronasuositusten mukaisesti.

 

Ennakkoäänestyspaikat Xamkin kampuksilla

Äänestysbussi, Kotkan kampus, Pääskysentie 1
pe 28.05.2021, 09:00 – 09:30

Äänestysbussi, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3 D (rakennuksen länsipääty)
to 27.05.2021, 09:00 – 13:00

 

YHTEYSTIEDOT

Asiantuntijaluennot (kaikki kampukset)

  • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, 040 521 1809, tiivi.pukkila-nupponen@xamk.fi

Kampusten tilamyynti (kaikki kampukset)

Opiskelijakunta Kaakko (Kaikki kampukset)