Xamkissa edistetään aktiivista kansalaisuutta ja kannustetaan vaikuttamiseen. Vaalien osalta Xamkiin on laadittu yhtenäiset pelisäännöt. Ne helpottavat sekä ehdokkaiden että henkilökunnan työtä vaalien yhteydessä.

 

VAALITILAISUUDET

 

ASIANTUNTIJALUENNOT

Puolueiden ja valitsijayhdistysten puheenjohtajisto ja ministerit voivat pitää asiantuntijaluentoja, jotka ovat avoimia kaikille xamkilaisille. Käytännön järjestelyistä vastaavat luennon pitäjät itse, virtuaalisia luentoja ei pidetä Xamkin järjestelmissä.

  • Tieto asiantuntijaluennoista viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupposelle.

TILAISUUDET

Ehdokkailla/puolueilla/valitsijayhdistyksillä on mahdollisuus varata tapahtumilleen Xamkista vaalitilaisuuksiin soveltuvia tiloja, pois lukien Xamkin ravintola- ja aulatilat, normaalin tilamyynnin ohjeiden ja hinnaston mukaisesti.

 

VAALEIHIN LIITTYVÄ VIESTINTÄ

Xamkin sisäisen viestinnän välineissä voidaan viestiä

  • vaaleihin liittyvistä ennakkoäänestysmahdollisuuksista kampuksilla
  • vaaliohjeesta (viestitään myös ulkoisille sidosryhmille)
  • sellaisista vaalitilaisuuksista, joissa eri puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajilla on mahdollisuus olla tasapuolisesti esillä (esimerkiksi vaalipaneelit)
  • puolueiden ja valitsijayhdistysten puheenjohtajiston ja ministereiden pitämistä asiantuntijaluennoista

Muista ehdokkaiden/puolueiden/valitsijayhdistysten vaalitilaisuuksista ei tiedoteta Xamkin viestintäkanavissa.

Vaaleihin liittyvästä keskitetystä viestinnästä vastaa Xamkin viestintä- ja markkinointipalvelut.

Postilokeroihin, henkilöstön sähköpostiin, Teams-keskusteluihin, intranetin keskusteluihin tms. ja seinille ei saa jakaa/toimittaa/kiinnittää vaalimainoksia. Xamkin sähköpostilistoja, sisäpostia ja viestintäkanavia ei saa käyttää poliittiseen toimintaan myöskään vaalien ulkopuolella.

Ehdokkaat voivat esiintyä vain työtehtäviin liittyvissä yhteyksissä Xamkin medioissa, esimerkiksi verkkosivulla ja somekanavissa.

Ehdokkaiden omien vaalivideoiden tai mainosten kuvaaminen kampuksilla on sallittu, sillä kampukset ovat julkisia tiloja. Kampuksen muut käyttäjät on kuitenkin huomioitava. Kuvausluvan kysyminen videolla tai kuvissa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä on hyvien tapojen mukaista, eikä ketään ole syytä kuvata hänen tahtomattaan.

 

YHTEYSTIEDOT

Asiantuntijaluennot (kaikki kampukset)

  • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, 040 521 1809, tiivi.pukkila-nupponen@xamk.fi

Kampusten tilamyynti (kaikki kampukset)

Opiskelijakunta Kaakko (Kaikki kampukset)

  • Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Laura Laakso (Laura.Laakso@opiskelijakuntakaakko.fi)