Xamkissa edistetään aktiivista kansalaisuutta ja kannustetaan vaikuttamiseen. Selkeät, yhtenäiset pelisäännöt helpottavat sekä ehdokkaiden että henkilökunnan työtä vaalien yhteydessä. Samoja käytänteitä noudatetaan kaikissa vaaleissa, esimerkiksi vuonna 2019 sekä eduskunta- että europarlamenttivaaleissa.

Kampusten aulatiloissa järjestetään vaalien alla vaalitorit, joilla voi olla esitteitä tai muuta materiaalia ja mahdollisuus keskustella ehdokkaan tai tämän edustajan kanssa. Esittäytyminen tulee tehdä ilman äänentoistolaitteita. Vaalitorien käytännön järjestelyistä vastaavat kampusassistentit kampusinfoissa.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten puheenjohtajisto ja ministerit voivat tulla pitämään asiantuntijaluentoja, jotka ovat avoimia kaikille xamkilaisille. Asiantuntijaluentojen yhteydenotot viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupposelle.

Vaalitorin tiloista ja puoluejohtajien tai ministerien asiantuntijaluennoista ei peritä tilavuokraa, eli ne ovat ehdokkaille maksuttomia tältä osin.

Lisäksi ehdokkailla/puolueilla/valitsijayhdistyksillä on mahdollisuus varata tapahtumilleen Xamkista vaalitilaisuuksiin soveltuvia tiloja, poislukien Xamkin ravintola- ja aulatilat, normaalin tilamyynnin ohjeiden ja hinnaston mukaisesti.

Opiskelijakunta Kaakko voi järjestää vaalipaneeleja kampuksilla.

Vaaleihin liittyvä viestintä

Sellaisista vaalitilaisuuksista, joissa eri puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajilla on mahdollisuus olla tasapuolisesti esillä, voidaan tiedottaa intraneteissä ja kampusten infotelevisioissa. Muista vaalitilaisuuksista ei tiedoteta Xamkin viestintäkanavissa.

Postilokeroihin, henkilöstön sähköpostiin tms. ja seinille ei saa jakaa/toimittaa/kiinnittää vaalimainoksia. Xamkin sähköpostilistoja, sisäpostia ym. ja viestintäkanavia ei saa käyttää poliittiseen toimintaan myöskään vaalien ulkopuolella.

Ehdokkaat voivat esiintyä vain työtehtäviin liittyvissä yhteyksissä Xamkin medioissa, esimerkiksi verkkosivulla ja somekanavissa.

Europarlamenttivaalien aikataulu

 • kutsu vaalitorille lähetetään puolueille ja valitsijayhdistyksille viikolla 18
 • 29.4.-26.5. vaalitorit kampuksilla
 • 16.5. klo 9-13 ennakkoäänestysbussi Mikkelin kampuksella

Yhteystiedot

Kampusten vaalitorit

 • Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka, kampusinfo puh. 044 702 8414
 • Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola, kampusinfo puh. 044 702 8899
 • Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli (Vieraspysäköinti: Ratsurinkuja 2), kampusinfo puh. 040 647 4456
 • Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna, kampusinfo puh. 040 594 3961

Asiantuntijaluennot (kaikki kampukset)

 • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, 040 521 1809,  tiivi.pukkila-nupponen@xamk.fi

Kampusten tilamyynti (kaikki kampukset)

 • myyntipalvelu@xamk.fi, puh. 0153 556 303, www.xamkravintolat.fi/kokous-ja-tilapalvelut/

OPISKELIJAKUNTA KAAKKO (kaikki kampukset)

 • Edunvalvonnan asiantuntija Anna-Maija Jukkara, 044 702 8739, Anna-Maija.Jukkara@opiskelijakuntakaakko.fi
 • Hallituksen 1. varapuheenjohtaja, edunvalvonta: Iida Pilli-Sihvola, iida.pilli-sihvola@opiskelijakuntakaakko.fi