Teollisuuden kunnossapito ja sen vaatimukset ovat muuttuneet eikä alalla ole riittävästi osaajia. Tähän tarpeeseen alkaa Xamkissa syksyllä kunnossapidon muuntokoulutus. Maksuttoman koulutuksen haku on käynnissä huhtikuun loppuun saakka.

 

Koulutus kestää 1,5 vuotta, aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutus järjestetään nyt toista kertaa.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti jo insinööri (AMK) -tutkinnon (merenkulku, kone- ja tuotantotekniikka, automaatio- ja sähkötekniikka, energiatekniikka) suorittaneille. Valituille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jonka mahdollistaa energiatekniikan insinööritutkinnon suorittamisen. Tutkintoon saatetaan vaatia 60 opintopistettä suuremmat opinnot henkilön aikaisemmasta opintotaustasta riippuen.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa, eli opiskelu onnistuu myös työn ohessa.  Koulutuksen sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Kunnossapidon muuntokoulutus antaa valmiudet työskennellä kunnossapitoalan eri työtehtävissä: esimerkiksi kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettu koulutus järjestetään Xamkin lisäksi myös Lapin ammattikorkeakoulussa, Centria ammattikorkeakoulussa sekä Oulun yliopistossa.

 

Lisätietoja:

Lehtori Tuomo Pimiä, tuomo.pimia@xamk.fi, puh. 044 702 8257

 

www.xamk.fi/kunnossapito