Teollisuuden kunnossapito ja sen vaatimukset ovat muuttuneet eikä alalla ole riittävästi osaajia. Tähän tarpeeseen alkaa Xamkissa syksyllä 2019 uusi kunnossapidon muuntokoulutus. Maksuttoman koulutuksen haku päättyy 30.4.

Koulutus kestää 1,5 vuotta, aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi. Koulutukseen voivat hakea myös jo korkeakoulututkinnon hankkineet tai  henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa, eli opiskelu onnistuu myös työn ohessa.  Koulutuksen sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Kunnossapidon muuntokoulutus antaa valmiudet työskennellä kunnossapitoalan eri työtehtävissä: esimerkiksi kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettu koulutus järjestetään Xamkin lisäksi myös Lapin ammattikorkeakoulussa, Centria ammattikorkeakoulussa sekä Oulun yliopistossa.

Lisätietoja:

Lehtori Tuomo Pimiä, tuomo.pimia@xamk.fi, puh. 044 702 8257

www.xamk.fi/kunnossapito