Xamkin Mikkelin kampuksella alkaa syksyllä 2021 insinöörikoulutus, jossa keskitytään ohjelmointiin, ohjelmistotekniikkaan ja ohjelmistojen toteutukseen.

Koulutuksessa painotetaan muun muassa ongelmanratkaisutaitoja ja algoritmista osaamista varsinaisten ohjelmointitaitojen lisäksi. Koulutus on pääosin suomenkielinen ja toteutetaan päiväopiskeluna kampuksella.

-Insinööri (AMK) –tutkintoon johtava koulutus on käytännönläheinen ja sisältää paljon ohjelmistotuotannon prosessin vaiheisiin liittyvää tekemistä, kertoo koulutusjohtaja Paula Siitonen Xamkista.

Osaavien ohjelmoijien vähyys on ollut jo pitkään haasteena Suomessa ja koulutuksella halutaan vastata tähän tarpeen, myös alueellisesti. Monet eteläsavolaiset yritykset ovat koettaneet rekrytoida alan osaajia tuloksetta.

-Tarkoituksena on toteuttaa erilaisia oppimisprojekteja osana koulutusta alueen yritysten kanssa. Yritykset ovat peräänkuuluttaneet tällaista yhteistyötä jo pidemmän aikaa ja Xamk haluaakin ketterästi vastata alueen yritysten tarpeeseen, toteaa Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Koulutus on mukana korkeakoulujen yhteishaussa 17. -31.3.2021.

 

Lisätietoa

Koulutusjohtaja Paula Siitonen
paula.siitonen@xamk.fi
p. 040 842 0581