Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa alkaa uusi, 20 opintopisteen opintokokonaisuus, jossa käsitellään monipuolisesti yritysturvallisuutta.  Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta.

Kriisinhallinnassa käydään läpi kriisinhallinnan eri tasoja sekä pohditaan mistä elementeistä organisaatioiden kriisinhallinta muodostuu.

Riskienhallinnan opintojaksolla käsitellään kysymyksiä, joiden avulla yritykseen kohdistuvia riskejä voi arvioida sekä paneudutaan mm. organisaatioturvallisuuteen.

Koulutuksessa pureudutaan myös johtamiseen kriisitilanteessa ja käydään läpi poikkeusolojen johtamisen ja tilannekuvan luomisen periaatteet. Kriisiviestinnän opinnoissa opiskellaan kriisiviestinnän suunnittelua sekä käytännön toteutusta.

Koulutus sopii kaikille asiasta kiinnostuneille ja se on mahdollista opiskella kokonaan verkossa. Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 68 työpäivän opintoja. Koulutusaika on 15.2.-31.12.2021.

– Savonlinnassa käynnistyi syksyllä 2020 turvallisuusalan tradenomikoulutus, kertoo koulutusjohtaja Sari Simontaival Xamkista. Tarjoamme ajankohtaista turvallisuusalan osaamista myös muille kuin tutkintoon tähtääville opiskelijoille.

Yritysturvallisuuden merkitys liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavuudelle on keskeisessä asemassa.
– Kokonaisuus antaakin ajankohtaiset valmiudet turvallisuuteen liittyviin tulevaisuuden haasteisiin vastaamiselle.  Suosittelen koulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille sekä myös alalle aikoville. Myös koronapandemia on osoittanut riskien- ja kriisinhallintaan liittyvien asioiden merkityksellisyyden esimerkiksi liikkeenjohdossa, jatkaa Simontaival.

Lisätietoja koulutuksesta löytyy Xamkin verkkosivuilta, xamk.fi/yritysturvallisuus.

 

Lisätietoja:

koulutusjohtaja Sari Simontaival
sari.simontaival@xamk.fi
040 663 6219