Kotkan kampuksella aloittaa syyslukukaudella 688 uutta opiskelijaa, joista 107 on ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoita. Uusina koulutuksina Kotkassa alkaa Nursing-koulutus, jossa opiskellaan sairaanhoitoa sekä englanniksi että suomeksi sekä ICT-alalla peliteknologian insinöörikoulutus.

Kouvolassa aloittaa 419 uutta opiskelijaa, joista 63 opiskelee ylempää tutkintoa. Tammikuussa Kouvolan kampuksella alkoi yrittäjyyden ylempi AMK-tutkinto.

Mikkelissä uusia opiskelijoita on 763 ja heistä 145 opiskelee ylempää tutkintoa. Mikkelissä on aiemmin hyvinvoinnin johtamista opiskeltu englanninkielisessä Wellbeing Management-tutkinnossa, nyt koulutuksen voi suorittaa myös suomeksi. Tammikuussa Mikkelin kampuksella alkoi uusi digimarkkinoinnin johtamisen ylempi AMK-tutkinto.

Savonlinnassa aloittaa 298 uutta opiskelijaa, joista 52 opiskelee ylempää tutkintoa. Savonlinnassa uusi avaus ylemmissä AMK-koulutuksissa on sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus vastaa digitalisaation asettamiin uusiin osaamisvaatimuksiin.

Tarjolla on sekä lähi- että etäopiskelua ja näiden yhdistelmiä monimuoto-opinnoissa

Täysin verkossa suoritettavat opinnot Xamkissa aloittaa yhteensä 325 opiskelijaa, he tulevat valmistumaan liiketalouden, logistiikan, tekniikan ja matkailun ammattilaisiksi. Verkko-opintoja on tarjolla sekä AMK- että ylemmissä AMK-tutkinnoissa.

Opinnot alkavat orientaatioviikolla, jonka aikana opiskelijat tutustuvat opiskeluun ammattikorkeakoulussa sekä kiertävät kampuksilla tutustumassa Xamkin eri toimintoihin.
Xamkissa opintojaan jatkavat opiskelijat palaavat kampuksille elokuun viimeisen viikon aikana.

Xamk on opiskelijamäärältään Suomen toiseksi suuriin ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli 11 000 tutkinto-opiskelijaa.

Xamkin koulutukset kampuksittain 2022

KOTKA

AMK-tutkintoon koulutukset

 • Bachelor of Health Care, Nursing
 • ensihoitaja (AMK)
 • insinööri (AMK)
  • energiatekniikka
  • kyberturvallisuus
  • logistiikka
  • merenkulku, laivatekniikka
  • merenkulku, sähkövoimatekniikka
  • peliohjelmointi
  • peliteknologiat
  • rakennustekniikka
  • robotiikka ja tekoäly (vuodesta 2023 vain Kouvolassa)
 • merikapteeni (AMK)
 • naprapaatti (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • tradenomi (AMK), logistiikka

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • akuutti hoitotyö
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
 • kyberturvallisuus
 • merenkulun johtaminen
 • mielenterveyshoitotyö
 • Naprapathy
 • terveyden edistäminen

KOUVOLA

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • artenomi (AMK), restaurointi
 • Bachelor of Business Administration, Digital International Business
 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design
 • geronomi (AMK)
 • insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly
 • muotoilija (AMK)
  • biotuotemuotoilu
  • graafinen muotoilu
  • muoti ja puvustus
  • palvelumuotoilu
  • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • tradenomi (AMK)
  • data-analytiikka
  • liiketalous
 • yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö 

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • hyvinvoinnin edistäminen
 • International Business Management
 • kestävä rakentaminen ja muotoilu
 • kulttuurihyvinvointi
 • logistiikka
 • palvelumuotoilu
 • terveyden edistäminen
 • yrittäjyys

MIKKELI

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • Bachelor of Business Administration, Wellbeing Management
 • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering
 • Bachelor of Engineering, Information Technology
 • insinööri (AMK)
  • ohjelmistotekniikka
  • sähkö- ja automaatiotekniikka
  • talotekniikka
  • Ympäristöteknologia
 • Metsätalousinsinööri (AMK)
 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • tradenomi (AMK)
  • hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen
  • liiketalous
 • yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö
 • yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
 • digimarkkinoinnin johtaminen
 • kliininen asiantuntija
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • metsätalouden liiketoiminta
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • sähkövoimatekniikka
 • talotekniikka
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (koulutuksen nimi ja sisältö muuttuvat)
 • ympäristöteknologia

SAVONLINNA

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • fysioterapeutti (AMK)
 • insinööri (AMK)
  • biotuotetekniikka
  • rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen
 • jalkaterapeutti (AMK)
 • liikunnanohjaaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • tradenomi (AMK), turvallisuusala

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • monialainen toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla


VERKKOTOTEUTUKSET, AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • tradenomi (AMK)
  • liiketalous
  • logistiikka
  • tietojenkäsittely

VERKKOTOTEUTUKSET, Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

 • digimarkkinoinnin johtaminen
 • kestävän kehityksen teknologiat
 • projekti- ja myyntijohtaminen
 • Rehabilitation
 • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi
 • tuloksellinen toimitusketjujen johtaminen