Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) viettää ensimmäistä kertaa Euroopan kielten päivää 26. syyskuuta. Xamkin yli 9000-päinen opiskelijayhteisö on hyvin monikielinen; opiskelijat puhuvat 55 eri äidinkieltä.

Suomen jälkeen Xamkin opiskelijoiden yleisimmät äidinkielet ovat järjestyksessä venäjä, vietnam, ruotsi, englanti, viro, nepal ja arabia. Viidellätoista opiskelijalla ei ole yhtään omankielistä keskustelukumppania korkeakoulussa.

Opetusta tarjolla kolmella kielellä ja 12 kielessä

Xamk järjestään tutkintoon johtavia koulutuksia suomen ja englannin kielellä. Lisäksi tarjolla on yksittäisiä opintojaksoja, joissa opetuskieli on venäjä. Kielikursseja Xamkin opiskelijoille on tänä syksynä tarjolla kaikkiaan 12 eri kielessä, kun mukaan lasketaan korkeakoulujen KiVAKO-yhteistyön korean, portugalin ja viron kielen verkkokurssit. Xamk itse järjestää itse opetusta yhdeksässä kielessä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia ja kiina). Monet Xamkin oman tarjonnan kieliopinnoista ovat kaikille avoimia Avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Xamkilla on Suomen suurin avoin ammattikorkeakoulu, jossa uutuutena korkeakouluopintoihin valmentavan suomen kielen opintojakso.

Kiinan kielen alkeita on opetettu jo kahden vuoden ajan Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla. Kursseille on osallistunut myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tämän syksyn uutuus englanninkielinen kiinalaisen bisneskulttuurin verkkokurssi.

Perinteisten kieliopintojen lisäksi Xamkin opiskelijat voivat parantaa kielitaitoaan tandem-oppimisen keinoin. Tandemissa kaksi opiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, opettavat toisilleen omaa äidinkieltä pääosin kahdenkeskisissä vapaamuotoisissa tapaamisissa. Näin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella syntyperäisen puhujan kanssa ja saada välitöntä palautetta.

Ulkomaisille opiskelijoille tandem tarjoaa samalla mahdollisuuden tutustua suomalaiseen arkipäivään paikallisen opiskelijan johdolla. Kampustandemin lisäksi venäjän opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua intensiivitandemiin pietarilaisessa yhteistyöyliopistossa.

Suomen korkeakoulujen kieltenopetuksen paletti laajenee

Kahdeksan yliopiston ja 16 ammattikorkeakoulun yhteisen KiVAKO-projektin myötä korkeakouluissa opiskeltavien kielten valikoima tulee vielä laajenemaan vuonna 2020. KiVAKO-yhteistyöverkoston on tarkoitus tulevaisuudessa avata kaikille Suomen korkeakoululaisille verkko-opintopolut sellaisten kielten opiskeluun, joita kaikki korkeakoulut eivät pysty itse tarjoamaan.

Suurten eurooppalaisten kielten lisäksi tarjonnassa on aasialaisia kieliä sekä suomalainen viittomakieli. KiVAKO-projektilla pyritään vastamaan korkeakoulujen kaventuneeseen kielikoulutusvalikoimaan, joka nousi esiin opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä viime vuonna. KiVAKO-yhteistyönä toteutetaan myös valtakunnallinen verkkotandemjärjestelmä.

Kielten päivän yhteydessä Xamk herättelee opiskelijoidensa ja henkilöstönsä tietoisuutta kielten merkityksestä kahden palkintokilpailun avulla. Kotkan ja Kouvolan kampuksilla järjestetään tehtävärata, jossa opiskelijat voivat testata tietämystään ja päättelykykyään. Tämän lisäksi verkossa on toinen kilpailu, joka on avoinna kaikkien kampusten opiskelijoille. Kilpailuissa mm. testataan tietämystä kielistä, annetaan mahdollisuus testata aivonystyröitä papualaisen kielen lukusanojen kanssa ja testataan Suomen murteiden ymmärrystä.

Taustatietoa: Euroopan neuvoston kielten päivä

Euroopan neuvosto kannustaa kaikkien 47 jäsenvaltionsa 800 miljoonaa asukasta opiskelemaan lisää kieliä kaikenikäisinä, koulussa ja sen ulkopuolella. Euroopan neuvosto tukee koko Euroopan monikielisyyttä ja on vakuuttunut, että kielellinen monimuotoisuus on kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen työkalu ja maanosamme rikkaan kulttuuriperinnön avaintekijä.  Euroopan neuvoston aloitteesta Euroopan kielten päivää on juhlittu vuodesta 2001 lähtien joka vuosi syyskuun 26. päivänä. Kielten päivän järjestämistä Xamkissa on tukenut Kymenlaakson Europe Direct -tiedotuspiste (EDIC), Leader Sepra.

 

Lisätietoja:

Euroopan kielten päivä Xamkissa: yliopettaja Tarmo Ahvenainen, etunimi.sukunimi (at) xamk.fi; puh. 044 7028216

Euroopan neuvoston kielten päivän kotisivu: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx

EDICin kotisivu: https://ec.europa.eu/finland/services/contact-points_fi

KiVAKO-projektin kotisivu: http://www.kivako.fi/

 

Xamkin Kotkan kampuksen tandem-opinnoissa vaihto-opiskelija Gayoon Kim (oik.) opiskelee suomen alkeita ja opettaa äidinkieltään koreaa Annina Linkovuolle, joka puolestaan jatkaa korean opintojaan ja opettaa suomea Gayoonille. Ensimmäinen tapaaminen tapahtui luokkatiloissa tandem-parien yhteistapaamisessa, mutta jatkossa kukin tandempari tapaa haluamassaan paikassa itse valitseminaan aikoina.