Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) avoin AMK on Suomen suurin, kun katsotaan avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen määrää.

Vuonna 2016 Xamkissa suoritettiin yhteensä 22 136 avoimen AMK:n opintopistettä. Seuraavaksi suurimpia toimijoita ovat Haaga-Helia 19 318 opintopisteellä ja Metropolia 15 764 opintopisteellä.

Xamkin avoimessa AMK:ssa opiskeli vuonna 2016 yli 3000 opiskelijaa. Opiskelijamäärän ennakoidaan kasvavan koko ajan, samoin suoritettujen opintojen määrän. Opiskelijat ovat enenevässä määrin myös eri puolilta maailmaa.

Xamkin yhtenä strategisena tavoitteena on nousta Suomen suurimmaksi avoimen ammattikorkeakoulun toimijaksi – tähän päästiin huomattavasti tavoitetta aikaisemmin.

– Hyvän tuloksen taustalla on useita tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on laaja ja monialainen koulutustarjonta. Olemme ottaneet huomioon alueemme työelämän tarpeet ja tarjoamme myös kansainvälisesti kiinnostavia opintoja. Olemme panostaneet koulutustarjonnassamme erityisesti verkko-opintoihin suomen ja englannin kielellä. Tämä tuo opiskelijoille mahdollisuuden opiskella joustavasti, silloin kun heille parhaiten sopii, korostaa vararehtori Mirja Toikka.

Koulutustarjonta on palvellut opiskelijoiden tarvetta osaamisen laajentamiseen ja päivittämiseen. Lisäksi avoimen AMK:n kautta opiskelija on voinut tutustua alaan ja hakeutua tutkinto-opiskelijaksi.

-Xamkin avoin AMK tuo Kymenlaakson ja Etelä- Savon alueen väestölle erinomaisen mahdollisuuden osallistua korkeakouluopintoihin. Avoin ammattikorkeakoulu toimii alueemme osaamisen kehittäjänä, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

 

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vararehtori ja varatoimitusjohtaja Mirja Toikka, puh. 044 702 8372