Ilman opiskelupaikkaa olevat ennättävät vielä aloittaa korkeakouluopinnot tänä syksynä. Ammattikorkeakoulut järjestävät kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille paikoille lisähaun, joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa 1.-4.8.2022.

Xamkin lisähaussa on 9 amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Samaa koulutusta on tarjolla eri paikkakunnilla ja eri toteutusmuotoina, joten yksittäisiä hakukohteita on 13. Lisäksi lisähaussa on 4 ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lisähaun aikataulu on ripeä. Hakuaika on 1. – 4.8.2022 klo 15.00 asti. Valintakokeet järjestetään viikolla 32 ja valintojen tulokset ovat selvillä muutama päivä valintakokeiden jälkeen. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Lisähaun koulutukset paikkakunnittain

KOTKA

 • Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka
 • Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka

 

KOUVOLA

AMK-koulutukset
 • artenomi (AMK), restaurointi
 • geronomi (AMK)
YAMK-koulutukset
 • insinööri (ylempi AMK), logistiikka, Kouvola

 

MIKKELI

AMK-koulutukset
 • Bachelor of Business Administration, Wellbeing Management (osittain verkossa)
 • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering, (osittain verkossa)
 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus ja verkkopainotteinen monimuotototeutus
YAMK-koulutukset
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen

 

SAVONLINNA

AMK-koulutukset
 • insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen
 • jalkaterapeutti (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus ja verkkopainotteinen monimuotototeutus

 

VERKKO-OPINNOT

 • Insinööri (ylempi AMK), kestävän kehityksen teknologiat

 

Lisätietoa:

www.xamk.fi/lisahaku

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi, admissions@xamk.fi, 044 702 8891 ja 040 585 6610