Viisi vuotta valmistumisen jälkeen valtaosalla Xamkista valmistuneista on vakituinen kokopäivätyö. Yleisimmin valmistuneet toimivat asiakas ja/tai potilastyössä tai johto- ja esimiestehtävissä. Tiedot perustuvat keväällä 2019 toteutettuun valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyyn, jolla selvitettiin ammattikorkeakouluista v. 2013 valmistuneiden työuria. 532 henkilöä Xamkin muodostaneista Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulusta valmistuneista vastasi kyselyyn (33% kohderyhmästä).  

Valmistuneet tyytyväisiä uraansa ja tiivisti työelämässä  

73% valmistuneista on valmistumisen jälkeen ollut hyvin tiiviisti työelämässä valmistumisesta seuraavien viiden vuoden ajan, joko saman työnantajan palveluksessa tai eri työnantajilla, mutta ilman suurempia katkoksia. Vain 2% oli kokenut pidempiaikaista työttömyyttä. 82% vastaajista on tyytyväisiä työuraansa, ja näistä 17 % on erittäin tyytyväisiä.  

13%:n työuraan on kuulunut yrittäjyys 

Kaikkiaan 13% vastaajista kertoi toimineensa yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana joko parhaillaan tai jossain vaiheessa viiden vuoden ajanjakson aikana. Kyselyn ajankohtana 4% vastaajista toimi yrittäjinä.  

Viiden vuoden sisällä valmistuneita siirtyy muihin maakuntiin 

Valmistumisen jälkeen yli puolet vastaajista työllistyi Xamkin kotimaakuntiin Kymenlaaksoon tai Etelä-Savoon, mutta valmistumisesta viiden vuoden päästä näissä maakunnissa työskentelevien määrä oli laskenut selvästi, 43%:iin. Erityisesti Uudellemaalle töihin siirtyneiden osuus nousi valmistumista seuraavien viiden vuoden aikana.  

Tutkinto on antanut valmiuksia työelämään, mutta jatkuvaa oppimista tarvitaan 

79% vastaajista oli osallistunut johonkin koulutukseen valmistumisensa jälkeen. Suurin osa näistä jatkokoulutuksista oli ollut lyhyitä koulutuksia, kursseja tai opintokokonaisuuksia. Toiseksi suosituinta olivat olleet YAMK-tai maisteritutkintoon. Kysyttäessä, antoiko ammattikorkeakoulututkinto riittävät valmiudet työelämään, vastausten keskiarvoksi saatiin 4. Suosittelisin koulutustani muille -väittämä sai 4,3 keskiarvon. Asteikko oli 1-6, jossa 1 on täysin eri mieltä, 4 on hieman samaa mieltä ja 6 on täysin samaa mieltä.