Kevään toinen yhteishaku korkeakouluihin käynnistyy huomenna 17.3.2021. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 1989 aloituspaikkaa ja 68 hakukohdetta.

Xamkin hakukohteista 47 on ammattikorkeakoulututkintoon ja 21 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia. Amk-tutkinnon voi opiskella joko päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksena: päivätoteutuksia on 30 ja monimuoto- tai verkkototeutuksia 17.

Nyt haussa olevista Xamkin aloituspaikoista 1585 johtaa amk-tutkintoon ja 404 ylempään amk-tutkintoon. Kampuksittain aloituspaikat jakautuvat seuraavasti: Kouvolassa 370 (278 amk ja 92 yamk), Kotkassa 517 (420 amk ja 82 yamk), Mikkelissä 560 (380 amk ja 180 yamk) ja Savonlinnassa 317 (297 amk ja 20 yamk). Verkkototeutuksissa aloituspaikkoja on 240.

Xamk vastaa alueen työvoimatarpeisiin tarjoamalla uusia koulutuksia

Kaikilla kampuksilla alkaa ensi syksynä uusi, ensimmäistä kertaa haussa oleva koulutus.

Työelämässä on kova kysyntä robotiikan ja tekoälyn osaajille. Kouvolassa on nyt ensimmäistä kertaa haussa tämän alan insinöörikoulutus. Mikkelissä puolestaan käynnistyy ohjelmistotekniikan insinöörikoulutus vastaamaan ohjelmistoalan suureen osaajatarpeeseen.

Savonlinnassa on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella vanhustyön ammattilaiseksi liikuntapainotteisesta geronomikoulutuksesta. Kotkassa puolestaan alkaa uusi mielenterveyshoitotyön ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus, joka valmentaa monipuolisesti alan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää sairaanhoitajia helpottamaan työvoimapulaa, ja siihen Xamk vastaa tarjoamalla Kotkassa 40 lisäaloituspaikkaa sairaanhoitajaopintoihin.

Haku on käynnissä 17.– 31.3.2021 osoitteessa www.opintopolku.fi. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5. ja AMK-valintakoe järjestetään 31.5.–9.6. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7. Opinnot alkavat elo–syyskuussa 2021.

Kaikki yhteishaussa olevat koulutukset on esitelty Xamkin verkkosivuilla. Alle on listattu Xamkin kevään toisessa yhteishaussa olevat koulutukset kampuksittain.

Kotkan kampus

AMK-koulutukset

 • ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • insinööri (AMK)
  • energiatekniikka, päivätoteutus
  • kyberturvallisuus, päivätoteutus
  • logistiikka, päivätoteutus ja monimuotototeutus
  • merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus
  • merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus
  • peliohjelmointi, päivätoteutus
  • rakennustekniikka, päivätoteutus
 • merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus
 • sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • sosionomi (AMK), päivätoteutus

YAMK-koulutukset

 • merenkulun johtaminen
 • kyberturvallisuus
 • akuutti hoitotyö
 • mielenterveyshoitotyö     UUSI!

Kouvolan kampus

Amk-koulutukset

 • artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus
 • geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus   UUSI!
 • muotoilija (AMK)
  • graafinen muotoilu, päivätoteutus
  • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • tradenomi (AMK)
  • data-analytiikka, päivätoteutus
  • liiketalous, päivätoteutus

Yamk-koulutukset

 • kestävä rakentaminen ja muotoilu
 • palvelumuotoilu
 • hyvinvoinnin edistäminen
 • tuloksellisten toimitusketjujen johtaminen

Mikkelin kampus

Amk-koulutukset

 • insinööri (AMK)
  • ohjelmistotekniikka, päivätoteutus       UUSI!
  • sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus ja monimuotototeutus
  • talotekniikka (LVI), päivätoteutus ja monimuotototeutus
  • ympäristöteknologia, monimuotototeutus
 • metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus
 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • sosionomi (AMK), päivätoteutus
 • tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

Yamk-koulutukset

 • sähkövoimatekniikka
 • talotekniikka
 • metsätalouden liiketoiminta
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen
 • kliininen asiantuntija
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen
 • nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
 • ympäristöteknologia

Savonlinnan kampus

Amk-koulutukset

 • fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
 • geronomi (AMK), monimuotototeutus      UUSI!
 • insinööri (AMK)
  • biotuotetekniikka, päivätoteutus
  • rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
 • jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus
 • liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus
 • sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus ja monimuotototeutus
 • sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus
 • tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus

Yamk-koulutukset

 • monialainen toimintakyvyn edistäminen

Verkko-opinnot

Amk-koulutukset

 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • tradenomi (AMK)
  • liiketalous, verkkototeutus
  • logistiikka, verkkototeutus
  • tietojenkäsittely, verkkototeutus

Yamk-koulutukset

 • insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen, verkkototeutus

 

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

 • Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut @ xamk.fi
 • Opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen, leena.kurki-polonen @ xamk.fi
 • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, tiivi.pukkila-nupponen @ xamk.fi